Browsing topics in Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning

Select a topic:


TopicSub-TopicHymnFirst Line
23 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#563Kriste Jesu, du velsigne
23 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#564Kom du, Guds Aand, som lader
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#408Min Sjæl, om du vil nogen Tid
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#475Guds salige Godhed og Naade
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#494Forsøger eder selv
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#508O Helligaand
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#567Hvi vil du dig saa klage
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#568Dristig nu, mit bange Hjerte
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#569Naar Tid og Stund den er for Haand
24 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#570Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#104Løft Hoved op al Kristendom
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#105Jeg veed at evigt Himmerig
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#106Midt igjennem Nød og Fare
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#107Jeg løfter op til Gud min Sang
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#108Tegn skal der ske for Dommedag
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#109O Menneske, som tror og veed
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#110O vaagner op af Verdens Drømme
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#111O Jesu vogt mit Hjerte saa
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#112Luk Øine op, o Kristenhed!
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#113Jeg beder dig, min Herre Gud

Pages