Browsing topics in Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning

Select a topic:


TopicSub-TopicHymnFirst Line
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#114Mit Haab og Trøst og al Tillid
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#573Det snart forvist paa Tiden er
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#575Sørger ei for dem, som sove
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#104Løft Hoved op al Kristendom
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#105Jeg veed at evigt Himmerig
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#106Midt igjennem Nød og Fare
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#107Jeg løfter op til Gud min Sang
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#108Tegn skal der ske for Dommedag
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#109O Menneske, som tror og veed
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#110O vaagner op af Verdens Drømme
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#111O Jesu vogt mit Hjerte saa
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#112Luk Øine op, o Kristenhed!
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#113Jeg beder dig, min Herre Gud
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#114Mit Haab og Trøst og al Tillid
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#390Afvend fra os, o Herre mild
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#557Lad os bede Lysets Fader
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#571Zions Vægter hæver Røsten
25 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#572Dage komme, Tider skride
25 Søndag efter Trefoldigheds FetTil Aftensang#574Min Sjæl, vær lystig, glad og fro
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#76Nu takker alle Gud

Pages