362. O Herre Krist, gak ikke bort

1 O Herre Krist, gak ikke bort,
Bliv hos os nu, det kvælder fort!
Kom ind, og mig den Glæde gjør,
Træd indenfor mit Huses Dør!

2 Lad dig nu bede, det er seent!
Du ser, det hjertelig er meent,
Og veed, du frem for alle mest
Er mig saa hjertenskjær en Gjest.

3 Du veed, hvor det med mig er fat,
Det stunder til dein forte Nat,
Saa maa ei du, som Lyset er,
Forlade mig i Mørket her.

4 Lys op, at jeg kan finde frem
Til Herberg mit og Himmel-Hjem,
At Syndemørkets Nat og Nid
Mig ei forvilder hid og did!

5 Særdeles i min sidste Nød
Hjælp du mig til en salig Død!
O Herre, bliv, jeg slipper dig
Ei, før du faar velsignet mig!

Text Information
First Line: O Herre Krist, gak ikke bort
Publication Date: 1893
Topic: Anden Paaskedag: Til Høimesse; Second Easter Day: High Mass
Language: Norwegian
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Joh. Scheffler (Angelus Silesius); Oversat af Udg. ; Som: Jesu, din Ihukommelse
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements