Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

473. Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei meer

1 Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei meer,
Tænk, at dig til Bedste dog alle ting sker!
Vil Gud det forordne,
Lad lyne og tordne,
Saa kommer dog Solen omsider igjen,
Kun derfor frimodig og Sorgen kast hen!

2 Man vinder dog intet med Suk og med Sorg,
Tilfreds sig at give, er tryggeste Borg;
At lade sig nøie,
Som Gud det vil føie,
Det kalder man Himlen paa Jorden med Skjel,
Hvad Herren behager, det tjener os vel.

3 Vor Troes Frimodighed deri bestaar,
At man er fornøiet, hvorledes det gaar,
I Medgang og Glæde
Tør mangen fremtræde
Og tale om: Altid frimodig i Gud!
Vær ogsaa fornøiet, naar Glæden gaar ud.

4 Frimodigheds Rigdom er bedre end Guld
Og Krone af Perler og Demanter fuld.
En Himmel den finder
Paa Jorden som vinder,
Og mandig i Striden og Prøven bestaar,
Frimodighed vinder og alting formaar.

5 Gud lade os finde Frimodigheds Borg,
At vi kan paa herren ret kaste vor Sorg!
Den Sukken og Klagen
Gjør intet til Sagen,
Man svækker sin Sundhed og plager sin Sjæl,
Vær glad iv or Herre og tro ham kun vel!

6 Ja, jeg er i Jesu fornøiet og fro,
I Trængsel og Glæde han bliver min Ro;
Hvad Herren behager,
Jeg gjerne modtager,
Han veed, havd mig tjener, han søger min Fred,
Thi er jeg frimodig, og bliver derved.

Text Information
First Line: Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei meer
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 3 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday: For Evening; 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Christoph. Gensch Breitenau; H. A. Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements