Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

475. Guds salige Godhed og Naade

1 Guds salige Godhed og Naade,
Som haver ei Maal eller Maade,
Sig alle tilkjende har givet,
Indbyder os alle til Livet.

2 Den driver os alle og tugter,
At bære Omvendelsens Frugter,
Og Synden at sky og forlade,
Som Helvede selv den at hade;

3 Al verdslig Begjæring forsage,
Paa det vi maa Herren behage,
Og lever vort høie Kald værdig,
Gudfrygtig og tugtig, retfærdig.

4 Og efter hans salig Vilje
Og Velbehag stedse os stille,
Samt altid med inderlig Længsel
At løses og løftes af Fængsel;

5 Den store Guds Komme forvente,
Naar han de Udvalte vil hente
Med Aander og Englernes Skare,
Sin Helligheds Kraft aabenbare;

6 Som leed for os Pine og Smerte,
At rense vort syndige Hjerte,
Al Ondskab fra os at bortskjære,
At vi maa hans Eiendom være;

7 Og stedse i Sind og Aand rene
Af Hjertet ham troligen tjene,
Den Helligaand ikke bedrøve,
I alt Godt os idelig øve.

8 Det giv os, o naadige Fader,
Som, ei dine Venner forlader,
Paa det vi saa evig dig kunde
Lovsynge med Hjerter og Munde!

Text Information
First Line: Guds salige Godhed og Naade
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 4 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fourth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (9 more...)
Notes: Author/Translator from index: Johannes Brunsmand; Som: Med Sorgen og Klagen hold Maade
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements