Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

498. O kjære Sjæl, som vanker

1 O kjære Sjæl, som vanker
I Verdens Mørke om,
Og har saa ringe Tanker
Om Herrens strenge Dom,
O tænk dig om engang!
For Jesu Død og Smerte
Læg denne Sag paa Hjerte,
At Evighed er lang!

2 Her skal dit Sind forandres
I Bøn og Kamp og Strid,
Og anderledes vandres,
End hid til denne Tid;
Din Jesu Leve-Art
Guds Ord dig ikke dølger,
Saa lær, at du ham følger
Sandfærdig, frisk og snart!

3 Den Vei, i Synd at glædes,
Den Satans egen Sti,
Den Vei skal ret begrædes
Hver stund, man gik deri.
Du vellystfulde Vei,
Farvel med dine Gange,
Om andre paa dig prange,
Jeg siger evig nei.

4 Den rette Vei jeg ynder,
Som gaar til Himlens Land,
Paa den jeg og begynder
At vandre, hvad jeg kan,
At dræbe Kjød og Blod,
Og Syndens Lyst forsage,
Og har det end sin Plage,
Saa er dog Enden god.

5 O Jesu, se, hvor farlig
Er vores Vandringsferd,
Hjælp, at vi vandre varlig,
Og Vær os altid nær!
Viis os, hvordan vi skal
I dine Fodspor træde,
Saa kan vi snart os glæde
I Himlens Brudesal!

Text Information
First Line: O kjære Sjæl, som vanker
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 8 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Eighth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: H. A. Brorson; Som: Guds Godhed vil ve prise
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements