So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

50. O Jesu Krist, from, mild og god

1 O Jesus Krist, from, mild og god,
Du Kilde til all Naade,
Se, hvor nedslaget er mit Mod,
Belagt med Syndens Vaade!
Jeg mange Pile har i mig,
Som udi Hjertet haardelig
Mig arme Synder trykke.

2 I saadan Nød miskunde dig,
Tag den bort fra mit Hjerte!
Saa vel du bødet har for mig
Paa Korset med din Smerte,
Paa det jeg ei med Pine maa
I mine Synder nu forgaa,
Og evig saa fortvile.

3 O Gud, naar det mig falder ind,
Hvad Synd jeg har begangen,
Da synker Angest paa mit Sind,
I Frygt jeg sidder fangen,
Og ingen Raad i Verden veed,
Jeg blev fortabt i Evighed,
Om jeg dit Ord ei havde.

4 Dit gode Ord dog siger saa:
Du vil al Synd vorlade,
Naar vi derfra med Bod afstaa,
Da skal den os ei skade;
Du rækker dem din Naade-Haand,
Som med er sønderknuset Aand
I Troen til dig komme.

5 Saa kommer jeg da frem for dig,
Min Nød mig til dig leder,
Jeg mine Knæ ydmygelig
Nedbøier og dig beder:
Forlad, forlad mig naadelig,
Hvad jeg min Livs-Tid imod dig
Paa Jorden har bedrevet!

6 O Gud, forlad du mig det dog
For dit Navns Skyld og Ære,
Og borttag mine Synders Aag,
Lad det mig ei besvære,
At jeg kan Ro i Hjertet faa,
Og dig til Ære leve saa,
Som det dig vel behager!

7 Med Glæedens Aand mig styrk og leed,
Læg mig med dine Vunder,
Afto mig med din Angest-Sved,
Naar som min Død tilstunder;
Og tag mig, naar det synes dig,
I troen bort fra Jorderig
Til dig og de Udvalgte.

Text Information
First Line: O Jesu Krist, from, mild og god
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen
Notes: Som: Naar Tid og Stund der er forhaand
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us