So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

507. Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænker

1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
Hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
Du skulde dig ei Øieblik betænke,
At søge den, som dig kan gjøre fri!
Ak, hvilken salig Dag du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige,
Hvor godt det er at høre Jesum til,
Du skulde ei imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gjerne hjælpe vil!
Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde,
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar,
Hvor skulde du med Graad til ham dig vende,
Som mod dig med udstrakte Arme staar!
Ak, hvilket Tab dog Satan fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme
I Himlen ind, – det ei saa let er gjort–
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snævre Port!
Ak, hvilken Jammer Ende fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande
I Paradis, hvor Glæden er saa sød,
Du skulde snart al Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til Jesu milde Skjød.
Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

6 Ak, vilde du nu een for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Strid,
Hvor skulde du af Jesu Naade fange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid!
Ak hvilken Hvile Sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge?
Det gjælder dog din egen Sjæle-Tarv;
Det er saa haardt i Helvede at ligge,
Det gjør saa godt at tage Himlens Arv!
Ak, hvilken evig Fryd du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

8 Ak, kunde du – du kunde, om du vilde–
Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat!
Nu kan det ske, nu før det er for silde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat.
Ak, hvilken Glæde Jesus fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

Text Information
First Line: Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænker
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Omvendelsen (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: H. A. Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us