512. Gladelig vil vi Halleluja kvæde

1 Gladelig vil vi Halleluja kvæde,
Hjertet skal lege for Herren af Glæde;
Gud giver Synderne til og udsletter,
Tungeste Sorgen af Hjertet os letter!

2 Alt, hvad der lever paa Jorden, skal love
Herren saa liflig som Fuglen i Skove;
Veien og Livet i Kristus er fundet,
Døden og Djævelens Magt overvundet!

3 Alle, som tro, gjør han Miskund og Naade
Trøster og hjælper i værende Vaade,
Trofast i alle de Evigheds Dage
Efter sit Ord, som kan aldrig bedrage.

4 Gud være lovet, os løste af Vaanden!
Gud være lovet med Sønne og Aanden,
Han, som har været og er uden Ende,
Sand Gud, for Syndere salig at kjende!

Text Information
First Line: Gladelig vil vi Halleluja kvæde
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Scripture:
Topic: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Joh. Agricola; Paa ny oversat af Udg.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us