So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

531. Med dig, min Frelser, vil jeg lide

1 Med dig, min Frelser, vil jeg lide,
Og gjennem Verdens Trængsel gaa,
De, her i Tro taalmodig stride,
De have Godt at vente paa;
Her gaar du selv med dem i Strid,
Og gi'r dem hisset evig Fryd.

2 Slaa ned hos mig al jordisk Tanke,
Sluk alle Kjødets Lyster ud,
At jeg i dig maa daglig sanke
Din Aands og Dyders Skat, min Gud!
Du er min Perle og mit Alt,
Dig ene har jeg mig udvalt.

3 Men lær mig nøie eftertænke,
At være din, hvad dette er,
Mig i din Kjærlighed at sænke
Ei følge mit, men dit Begjær,
Fornægte alt og vælge dig,
Dig elske, og forglemme mig!

4 Da du dig gav for mig i Døden,
Fornedred du dig selv for mig,
Og saa for min Skyld ufortrøden
I Sjælekval nedsænkte dig,
Hvi skulde jeg mig da undslaa,
Fra mig, min Gud! til dig at gaa?

5 Hjælp mig at vandre i din Vilje,
I din trofaste Kjærlighed,
At intet mig maa kunne skille
Ifra dit Venskabs Salighed,
At intet mig maa kunne stille
Ifra dit Venskabs salighed,
Indtil min Sjæl kan naa sin Havn
For evig i din kjærlig' Favn!

6 Mig værdig gjør, med dig at lide,
Læg paa dit Kors, det søde Aag,
Og hjælp mig i din Kraft at stride,
Mit Navn det staar i Livsens Bog,
I Haanden har du tegnet mig,
Og jeg er din evindelig!

7 Lad i dit Navn mig Seier vinde,
Du, som først Seier for mig vandt!
Og, naar jeg dør, da lad mig finde
Din Døds-Draft mig til Seiers Pant!
Kom, milde Jesu, du er min,
Kom, naar du vil! jeg er og din.

Text Information
First Line: Med dig, min Frelser, vil jeg lide
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 16 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Jesu Efterfølgelse og Verdens Fornægtelse (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Af Salmen: Min Jesus ene er mit Røse. Forf. ukjendt; Oversat fra Svensk; Som: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us