Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

531. Med dig, min Frelser, vil jeg lide

1 Med dig, min Frelser, vil jeg lide,
Og gjennem Verdens Trængsel gaa,
De, her i Tro taalmodig stride,
De have Godt at vente paa;
Her gaar du selv med dem i Strid,
Og gi'r dem hisset evig Fryd.

2 Slaa ned hos mig al jordisk Tanke,
Sluk alle Kjødets Lyster ud,
At jeg i dig maa daglig sanke
Din Aands og Dyders Skat, min Gud!
Du er min Perle og mit Alt,
Dig ene har jeg mig udvalt.

3 Men lær mig nøie eftertænke,
At være din, hvad dette er,
Mig i din Kjærlighed at sænke
Ei følge mit, men dit Begjær,
Fornægte alt og vælge dig,
Dig elske, og forglemme mig!

4 Da du dig gav for mig i Døden,
Fornedred du dig selv for mig,
Og saa for min Skyld ufortrøden
I Sjælekval nedsænkte dig,
Hvi skulde jeg mig da undslaa,
Fra mig, min Gud! til dig at gaa?

5 Hjælp mig at vandre i din Vilje,
I din trofaste Kjærlighed,
At intet mig maa kunne skille
Ifra dit Venskabs Salighed,
At intet mig maa kunne stille
Ifra dit Venskabs salighed,
Indtil min Sjæl kan naa sin Havn
For evig i din kjærlig' Favn!

6 Mig værdig gjør, med dig at lide,
Læg paa dit Kors, det søde Aag,
Og hjælp mig i din Kraft at stride,
Mit Navn det staar i Livsens Bog,
I Haanden har du tegnet mig,
Og jeg er din evindelig!

7 Lad i dit Navn mig Seier vinde,
Du, som først Seier for mig vandt!
Og, naar jeg dør, da lad mig finde
Din Døds-Draft mig til Seiers Pant!
Kom, milde Jesu, du er min,
Kom, naar du vil! jeg er og din.

Text Information
First Line: Med dig, min Frelser, vil jeg lide
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 16 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Jesu Efterfølgelse og Verdens Fornægtelse (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Af Salmen: Min Jesus ene er mit Røse. Forf. ukjendt; Oversat fra Svensk; Som: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements