Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

532. O Jesus, du er min!

1 O Jesu, du er min!
Jeg vil og være din,
Se, Hjerte, Sjæl og Livet
Har jeg, min Gud, dig givet,
O, tag da ganske mig!
Gjør, hvad dig kan behage,
Af mig i mine Dage,
Til jeg dig bliver lig!

2 Min Attraa, Gud, du ser,
At jeg nu aldrig meer
Mit Kjød vil tro og høre,
Og ei dets Vilje gjøre,
Men at din Aand, dit Ord
Mit Liv og Lys skal være,
Og saa mig Stien lære
Til de Udvaltes Kor.

3 O Jesu, drag du mig,
At løbe efter dig,
Ak, lad din Haand oplette
Og løfte min den trætte,
Af Verden trykte Sjæl;
Riv selv de Baand i Stykker,
Som mig fra Himlen rykker
Og gjør til Jordens Træl!

4 Thi her er ingen ro
I denne Syndens Bø;
Dens Rigdom snart bortrinder,
Dens Herlighed forsvinder,
Og glæder ei min Aand!
Hvad Verden høiest skatter,
Det kvæler meer og matter,
End det fornøie kan.

5 Du, Jesu, er min Trøst,
Mit Hjertes bedste Lyst;
For Taarer, Angst og Møie,
Gi'r du mig evig Nøie
Og Herlighed for Brøst;
Men hvo sig Verden vælger
Og til dens Lyst sig sælger,
Han sig bedrager vist.

6 Jeg vil, i Hjertens Tro
Til dig, faa Sjæle-Ro,
Og mig fra dig ei vende
Indtil min sidste Ende.
Men paa dig fæste mig.
O Jesu, styrk mig Svage,
At ingen mig bedrage
Og skille maa fra dig!

7 Har jeg kun, Herre, dig,
Kan intet rokke mig;
Ei Jorden og dens Fagter,
Ei Himlen jeg da agter,
Maa jeg kun blive din,
Om Liv og Sjæl forsmægte,
Skal det mig ei anfegte,
Naar Jesus kun er min.

Text Information
First Line: O Jesus, du er min!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 16 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Heinrik Georg Neuss
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements