572. Dage komme, Tider skride

1 Dage komme, Tider skride,
Ingen kjender Herrens Stund,
Maaske Verden end skal lide
Nød og Trængsel mangelund;
Maaske snart det nu er nok?
Agt paa Tiden, Kristi Flok!
Se, de Tordenskyer drage
Over Kirkens Taarn og Tage!

2 Giv, o Gud, naar Trængslen stiger,
Og du fører Domme frem
Over Verdens Land og Riger,
At vi være maa blandt dem,
Som du har et Øie paa!
Jesu, bed, at vi maa gaa
Fri fra Synde-Straffens Vaade,
Handle du med os i Naade!

3 Der, hvor Aadslet er, desværre,
Samles graadig Ulv og Ørn;
Hav Langmodighed, o Herre,
Med os arme Syndens Børn!
Giv os tid og far med Taal,
Før du tender Vredens Baal,
Og, naar hele Verden brænder,
Rek imod os begge Hænder!

Text Information
First Line: Dage komme, Tider skride
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Aarvaagenhed
Notes: Author/Translator from index: Udgiveren; Som: Jesu, dine dybe Vunder
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us