593. Opløft dit Syn, o kristen Sjæl

1 Opløft dit Syn, o kristen Sjæl!
Det dugger over Dal og Field,
Det vaares allevegne!
Gud har sin milde Haand oplukt,
Den gode Sæd har baaret Frugt
I fjerne Verdens Egne!
Lover Herren!
Sjæle bundne,
Nu gjenfundne,
Frelste føres,
Glædesang i Himlen høres.

2 Som Regn og Sne fra Himlens Sky,
De vande Jorden, gjør den ny,
At Grøden stander fager,
Saa vender, siger Gud, mit Ord
Tilbage ikke tomt fra Jord,
Men gjør, hvad mig behager,
Lover Herren!
Ordet sandes,
Ørken vandes,
Grøden trives,
Og nyt Liv de Døde gives.

3 Den gode Hyrde, se han gaar,
Indtil han fundet har sit Faar,
Og Glædes Taarer rinde;
O, lad os flittig gaa med ham,
Og lokke paa de kjære Lam,
Som løbe om i Blinde!
Lover Herren!
Løfter Raabet
Glad i Haabet,
Trooessterke!
Det er Herrens Haand vi merke.

4 Velkomme alle fjern og nær
Til Herrens Syskend-Samfund her,
Som har i Himlen hjemme!
Gud signe eder, gjøre sterk,
Og han, som har begyndt sit Verk,
Til Kristi Dag det fremme!
Lover Herren
Langt om Lande,
I, som stande
Tungt i Striden,
Saa med Graad og glædes siden!

Text Information
First Line: Opløft dit Syn, o kristen Sjæl
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Missionen; Special Hymns: Mission
Notes: Author/Translator from index: Udgiveren; Som: Af Høiheden uprunder er
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us