615. Nu Solen gaar ned

1 Nu Solen gaar ned,
Og Aftenen breder paa Jorden sin Fred,
Smaafuglene flyve til Rederne hen,
Og Blomsten har lukket sit Øie igjen,
Saa lukke mit Hjerte med Laage i Løn
En gudelig Bøn!
En gudelig Bøn!

2 Hav Tak for idag,
Gud Fader i Himlen, som fremmed min Sag!
Du har mig omhegnet, alt Ondt fra mig vendt,
Mit Arbeid velsignet, mig Lykke tilsendt,
Saa mildelig Timerne for mig henrandt,
Tak ske dig saa sandt!
Tak ske dig saa sandt!

3 Forlad mig, min Gud,
Hvad jeg haver syndet imod dine Bud!
Du prøver mit Hjerte og kjender mit Pund,
Du hørte hvert Ord, der gik ud af min Mund;
Lad være, hvad deri var syndigt og slemt,
Tilgivet og glemt!
Tilgivet og glemt!

4 Jeg veed, du det gjør,
Jeg slukker mit Lys og tillukker min Dør,
Og søger mit Leie og lægger mig ned,
Gud lade mig sødelig sove i Fred!
Dig, Jesu, befaler jeg trøstig i Haand
Mit Legem og Aand!
Mit Legem og Aand!

Text Information
First Line: Nu Solen gaar ned
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Aften; Special Hymns: Evening
Notes: Author/Translator from index: Samuel Olsen Brun
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us