630. Her mødes alle Veie

1 Her mødes alle Veie
Paa Gravens bratte Rand,
Her er vort sidste Leie
I Skyggers mørke Land,
Her synke alle Hænder,
Her visner hver en Krans,
Her samles Muldens Frender,
Her falmer Støvets Glans.

2 Men han, til hvem vi spæde
Alt bares i vor Daab,
Forbød vor Samfundskjæde
At sørge uden Haab.
Hvor til Gud Faders Ære
Vor Frelsen høit opfor,
Der skal hans Tjener være
Med ham, den Herre stor.

3 Lad da kun Jorden dølge,
Hvad ei var reent og let
Til Aanden did at følge,
Hvor Naade gaar for Ret!
Engang, naar det mon kime
Til Paaske høit i Kor,
Da slaar og Naadens Time
For Støvet under Jord.

4 Saa smile da hvert Øie
Selv gjennem Taaresky,
Som skimter i det Høie
Det store Morgengry!
Saa folde fromt sig Hænder
I Jesu Kristi Navn,
Thi Troens Vei sig ender
I Herlighedens Havn!

Text Information
First Line: Her mødes alle Veie
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Graven; Special Hymns: The Grave; Herliggjørelsen (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Grundtvig; Som: Mig hjertelig nu længes
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us