632. Salig' er de Døde, hine

1 Salig' er de Døde, hine
Som dø i Herren, ingen Pine
Skal nodensinde røre dem;
Aanden siger, at de hvile,
Og brudte ere Dødens Pile,
De fundet har et Fredens Hjem!
Og deres Gjerning al
Dem hisset følge skal.
Lover Herren! som vel har gjort;
Dem, som gik bort,
Han favner inden Himlens Port.

2 Tak, Tilbedelse og Ære,
Magt, Visdom, Herlighed skal være
Guds Lam, som Verdens Synder bar!
Skare, som har overvundet,
Som har din Seiers-Krone fundet,
Pris Lammet, som opofret var!
Han gik for os i Grav,
Vi staa med ham deraf,
Synge Seier-og Glaædeskvad
I Englerad,
I Herrens Lys og Himlens Stad!

3 Ikke Maanen, ikke Solen,
Et bedre Lys fra Naadestolen
Er Krist, Guds Søn, vor Herre bold;
Dagen, hvortil vi har stundet,
Nu, Gud ske Lov, er den oprundet,
Vor Herre self er Sol og Skjold!
Nu græde vi ei meer,
Det Gamle ude er,
Halleluja! Her er det Ny!
Bort Gravnats-Sky!
Rind op, Guds store Morgengry!

Text Information
First Line: Salig' er de Døde, hine
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Graven; Special Hymns: The Grave; Herliggjørelsen (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Fredrik Gottlieb Klopstok; Oversat af Udgiveren.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us