So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

634. Kom, Menneske, at skue mig!

1 Kom, Menneske, at skue mig!
Du er, jeg var i Live;
Paa Jorden har jeg lignet dig,
Hvad jeg er, skal du blive,
Jeg forud gik, mig følger du,
Tænk derfor ei i Sind og Hu,
At du kan Døden vige!

2 Bered dig, Sjæl, og søg din Gud,
Og tænk paa Livets Ende!
Naar man foragter Dødens Bud,
Har man den tidt i Hænde;
Idag er det tilfaldet mig,
Imorgen kan det gjelde dig,
Ja muligt denne Aften.

3 Siig ei: Jeg er af Ungdoms Flok,
Jeg kan her længe blive.
Ak nei, du snart er gammel nok,
Din Aand fra dig at give;
Det meget snart med dig er gjort,
Ei Døden agter Alder stort;
Hvi vil du andet tænke?

4 Hver Gang, du aander, du en Part
Af Livet fra dig giver,
Naar mindst du venter Dødens Fart,
Dens Følgesvend du bliver;
Du Regning gjør paa tusind Fjed,
Fra Graven knapt er fingers Bred;
Du Døden bær i Barmen.

5 Imens du lever, lev da saa,
At du kan salig blive!
Du veed ei naar og hvor du maa
Dig Døden overgive;
Ak, tænk dig om, dit Hus bestik,
Tænk dog, du om et Øieblik
Kan staa i Evigheden!

6 Ihvad du gjør, saa gjør hvert Fjed
Til Gud i Dødens Tanker,
Og spørg: Er jeg idag bered,
Om han paa Døren banker?
Kan jeg nu glad i Graven gaa,
Og kan jeg for min Gud bestaa?
Har jeg min Frelser fundet?

7 Saa bliver du fra Døden fri,
Naar Gud til Doms vil komme,
Til Fryd og Fred lodtagen i
Guds Rige hos de Fromme.
Vær færdig, Sjæl at Døden kan
Afslutte al din Jammerstand!
Tænk Menneske, paa Enden!

Text Information
First Line: Kom, Menneske, at skue mig!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Graven; Special Hymns: The Grave; Herliggjørelsen (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Gotfrid Wilhelm Sacer; Som: AfDybsens Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us