Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

S140. Vär store Gud gör stora under

1 Vår store Gud gör stora under,
Med glädje vi det skåda få.
Han stöter bort de falska grunder,
Som många tusen hvilat på;
Han rifver sönder satans garn
Och frälsar sina fallna barn.

2 Guds ord med makt går fram i världen,
Och otrons fästen ramla ner.
De starke hjältar fälla svärden
Och fly till Gud, som nåd dem ger;
De rening få i Jesu blod
Och sjunga se'n: "Vår Gud är god!"

3 O tänk, så många, kära bröder
Nu följas åt till himmelen!
I alla land, från norr till söder,
Mång' tusen älska Frålsaren;
Och flera än han hafva skall:
Hans egendom är världen all.

4 Se upp, se upp, re'n hvitnar marken,
Nu skördetimmen inne är!
Gå ut, gjud syndare till arken,
Kanhända floden snart är här!
Upp, bröder, alla, som en man!
Att sofva nu det går ej an.

5 O Gud, lΩåt mig ej bli tillbaka,
Då andra taga riket in1
Låt mig din nåd få se och smaka,
Ja, låt mig evigt blifva din!
Jag lämnar mig uti din hand:
För hem ditt barn til fridens land!

6 Halleluja! Han är ej fjärran
Den stora dag, då vi få bud:
Se upp, se upp, nu kommer Herran
Att föra hem sin köpta brud!
O, sälla dag, då allt blir klart,
Jag väntar dig, kom snart, kom snart!

Text Information
First Line: Vär store Gud gör stora under
Title: Vär store Gud gör stora under
Author: N. Frykman
Meter: 9 8, 9 8, 8 8.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Kyrkan och Missionen; Church and Mission; Verksamhet
Tune Information
Name: [Vär store Gud gör stora under]
Meter: 9 8, 9 8, 8 8.
Key: E♭ Major
Source: Svensk FolkmelodiSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements