So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

110. O vaagner op af Verdens Drømme

1 O vaagner op af Verdens Drømme,
I lunkne Kristne, op med Magt!
Vor Jesus, som skal Verden dømme,
Han raaber høit: herud paa Vagt!
Herud af Syndens Søvn og Slum,
Mens der endnu er Tid og Rum!

2 O vaagner op, at Nattens Vaade
Ved Lysets Komme viger bort,
Og skatter høit Guds store Naade,
Som han mod Adams Kjøn har gjort!
Thi ellers har vi ingen Gavn
Og Glæde af vort Kristen-Navn.

3 O vaagner! Er end Aanden villig,
Saa er dog Kjødet alt for svagt,
Derfor skal sande Kristne billig
Sig tage desto meer i Agt.
O bruger hellig Varsomhed,
Og følger ham, som Veien veed!

4 O vaagner, førend Døden kalder
Os i en ubeleilig Stund,
Se, snart den Gamle for ham falder,
Og snart den Unge, sterk og sund;
Sin tid og time ingen veed,
Vel den, som altid er bered!

5 O vaagner! Vi skal hen at svare
For Herrens store, strenge Dom,
Ret længe vil det ikke vare,
For Gud vil gjøre Verden tom;
Indretter saadan eders Sag,
Som hver Dag var den sidste Dag!

6 O vaagner! Det er Jesu Stemme.
Herop af Søvne, ud paa Vagt!
Naar Sjælen er i evig Klemme,
Da er det altfor seent dig sagt.
Nu kan vi søge Sjælens Gavn–
Saa vaagner da i Jesu Navn!

Text Information
First Line: O vaagner op af Verdens Drømme
Author: L. A. Gotter
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag I Advent: Til Høimesse; Second Sunday in Advent: High Mass; Guds Kald (15 more...)
Notes: Som: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende (Nr. 527)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.