Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

113. Jeg beder dig, min Herre Gud

1 Jeg beder dig, min Herre Gud,
Lad op dit Miskunds Øre,
Og hør mig nu, din syndig' Brud,
Lad Satan mig ei røre!
Send mig, o Gud, din Helligaand,
Som min Forstand oplyser,
Som kaldes en sand Trøstermand,
Og Synden sønderknuser.

2 Jeg vaage eller sove maa,
Din hellig' Død og Pine
Lad aldrig mig af Minde gaa,
Ei heller Vunder dine!
Hjælp, jeg ei taler eller gjør
Og udi Hjertet tænker
Foruden det, dig ære bør,
Og ei din Lov forkrænker.

3 Hidtil jeg ilde levet har;
Det kan jeg daglig kjende,
At Synden ligger paa mig svar,
Og Døden er paa Hænde;
Thi beder jeg, for din Miskund
Lad mig dit Venskab fange,
Og saa dertil en salig Stund
Af Verden ud at gange!

4 Naar mine Lemmer tæres bort,
Da kan mig intet trøste
Foruden det, som du har gjort,
Din Pine mig forløste;
Thi und mig, at jeg maatte dig
Mig ofre hen og give
Med Sjæl og Krop, som du gav mig
Udi min Moders Live!

5 Dertil hjælp mig, min Frelsermand,
Du derfor Jesus kaldes,
Du er den Enest, frelse kan,
Af dig det Ord og tales,
Som gjør, at mine brustne Been
Igjen af Jorden vækkes;
Min Sjæel i Guds Haand, uden Meen,
Skal ei for Pinen skrækkes.

6 Da skal jeg se dit Aasyn klar,
O Krist, min Glædes Krone,
Naar du staar from med Engleskar
Og store Guds Basune,
Der skulle vi da glad fremgaa
Til evig Ro og Lise
Fuldkommelig Forlsøning faa,
Og dig saa evig prie.

Text Information
First Line: Jeg beder dig, min Herre Gud
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Second Sunday in Advent: For Evening; Anden Søndag I Advent: Til Aftengudstjeneste; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse (6 more...)
Source: Dansk. Ukj. Forf.
Tune Information
Name: [Jeg beder dig, min Herre Gud]
Key: d minor or modal
Source: Teutsch Kirchenampt, 1525Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements