So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

139. Den signede Dag er os nu ted

1 Der signede Dag er os nu ted,
Thi maa vi frilig kvæde,
Kristus er fød, det er nu skeet,
Thi maa vi os vel glæde.
Han er et Barn saa underligt,
Fagert og fint og lysteligt
Udi sin Manddoms Være;
Hans Magt den er utænkelig,
Hans Kraft der er ukrænkelig
Udi sin Guddoms Ære.

2 Den som har al Ting udi Vold,
Og himlen har at raade,
Han fødtes i en Asenstald
For Okse og Asen baade;
Og Sol og Maane har han gjort,
Al Verden skabt med enest Ord,
Planeter al go Stjerne;
Han hviltes i en Krybbe trang,
For Mennesken han leed den Tvang,
Vi Glædes i ham saa gjerne.

3 Kristus er fød af Jomfru reen,
Guds Søn er Menneske vorden,
Som Rosen spring'r af Liljegreen
Imod Naturens Orden;
Han fødtes af en Jomfru ung,
Den Byrd var let og ikke tung,
Det kunde Jesus raade;
Det var vel Barn at lystes ad,
Eia! hvor var Maria glad
Paa Barnemoders Maade!

4 Som Solen ganger gjennem Glar,
Og vorder ei til Skade,
Saa var Maria Jomfru klar
Udaf den Helligaands Naade.
Ja salig Moder slig paa Jord!
Som Herren Gud gav Naade stor,
Hun skulde Jesum føde!
Ja saligt er det Liv, ham bar,
Han som selv Livsens Fyrste var,
Og frelste os af Møde!

5 Keiserne bød i alt sit Land,
Han lad det Folk beskrive,
Al Verden stod da til hans Haand,
De skulde ham Skatten give;
O stod Maria og Josef glad,
Saa fore de til Betl'ms Stad,
De kunde ei længer komme;
Og der det leed til Midnats Tid,
Da fødtes den Herre bold og blid,
Os alle til Glæde og Fromme.

6 Guds Engel kvad til Hyrder saa,
han fik saa vel til Orde,
Der han fandt dem paa Marken gaa,
Og vogted deres Hjorde:
Nu Himlens Konge han er fød,
Al Verdens Sorg hun er forød,
I høre det og agter!
Han, Herren over Englekor,
Høvding for dem, paa Jorden bor,
Og fag'r i alle Fagter.

7 Den Herre Gud, som os har skabt,
Lod sig dertil bekvemme,
Han frelste dem, som var fortabt,
Alt ud af Djævlens Gjemme.
Forlad os det, som vi har brudt,
Und os, vi gjør hvad dig tyks godt,
Vor Hu fra Synden vende,
Og lad os leve i din Tro,
Med dig saa faa en evig Ro
Og Fred foruden Ende!

Text Information
First Line: Den signede Dag er os nu ted
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Juledag: Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day: High Mass
Source: Latinsk fra Middelald
Notes: Som: Et lidet Barn (Nr. 132)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us