151. Hvordan takker vi vor Herre

1 Hvordan takke vi vor Herre,
For han gav sin Søn herned?
Mange skjønne lidt, desværre,
Paa saa stor en Kjærlighed;
Deres onde Syndelyst
Dække de med Naadens Trøst,
Vil af Jesu intet lære,
Og dog sande Kristne være.

2 Vistnok ingen Sjæl fordømmes,
Naar man paa sin Jesum tror,
Naadens Kilde aldrig tømmes,
Naaden er og bliver stor;
Men det er en afsagt Dom,
Siden Jesus til os kom,
Skal man sig fra Synden vende,
Eller ogsaa evig brænde.

3 At du vil i dine Lyster
Fare fort, som du er van,
Og dig dog ved Jesum trøster,
Gaar i Evighed ei an.
Kjære Hjerte, Et af To:
Enten udi Bøn og Tro
Syndens Vei at fly og hade,
Eller lide Sjæleskade.

4 Lyset er i Verden kommet;
Veed du ogsaa om du tror?
Har du nogen Tid fornummet,
At din Jesus i dig bor?
Har hans Naade-Straalers Kraft
I din Sjæl sin Virkning havt?
Kan du i dit Hjerte finde,
At der er et Lys derinde?

5 Hvordan gaar man dog og drømmer
Udi saadan vigtig Sag,
Og i Sikkerhed forsømmer
Naadens dyrbare Dag!
Det er Tid at sanse vel,
Og at sorge for din Sjæl;
Det et Tid at forkomme
Herrens store Vredes Domme.

6 Gud, som Lyset lod opklare
Udi Naadens blide Aar,
Vil og ingenlunde spare
Den, som dette Lys forsmaar.
Vil du vende Ryggen til,
Gud dig fra sig støde vil;
Den, som ei vil Lyset kjende,
Han skal sig paa Lyset brænde.

7 Lad din Naades Glans oprinde,
Søde Jesu, at jeg maa
Derved altid Veien finde,
Som jeg bør at vandre paa!
Vær min Formand, at jeg ei
Kommer paa den brede Vei,
Eller fra dit Fodspor viger,
Til jeg ind i Himlen stiger!

Text Information
First Line: Hvordan takker vi vor Herre
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Juledag: Til Høimesse; Second Christmas Day: High Mass; Selveprøvelse (16 more...)
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Mode (Nr. 617)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us