Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

155. Søde Jesu, Festens Fyrste

1 Søde Jesu, Festens Fyrste,
Spire udaf Jesse Rod,
Vil man dog saa hastig tørste
Efter dit og Dines Blod?
Vi igaar blandt Englelyd
Sang din Fødsel ind med Fryd,
Skal vi klage nu og græde,
Og idag en Ligsang kvæde?

2 Efter du stod op af Døde,
Stefan første Martyr blev;
Han frivillig vilde bløde,
Med sit blod sin Tro beskrev;
Han var frisk og uforferd
Til at føre Aandens Sværd,
Hvo, som turde imodsige,
Maatte ham med Blussel vige.

3 Falske Tungers Orme-Brodde
Hemmelig paa hannem stak,
Og ved Løgn ham undertraadde,
Det blev al hans Gjernings Tak.
De beløi ham meer og meer,
Som saa tidt i Verden sker:
Herrens Lov og Tempels Ære
Skalkeskjul maa ofte være.

4 Om end Englelys og Ære
Skinner af hans Øiefteen,
Ville de dog Tænder skjære
Til at knuse ham hans Been.
Han har Gud i Syn og Sind,
Langt han ser i Himlen ind,
Raaber, mens de Oren stoppe:
Jesus staar i Glans deroppe!

5 De nu hannem overfalde,
Og af Staden støde ham,
Han paa Jesum fast mon kalde,
Midlertid er hver ham gram,
Stener, slaar og gjør ham Meen,
Knuser ham hans Pandebeen;
Saulus samme Stund sig glæder,
Træder paa Guds Martyrs Klæder.

6 Der han vil til Døden blegne,
Og har Munden fuld af Blod,
Beder han, Gud ei tilregne
Vil dem deres Synderflod,
Dermed han i Jesu Tro
Sov hen til Guds evig Ro.
Jesus os den Naade kjende,
I slig Tro vort Liv at ende!

Text Information
First Line: Søde Jesu, Festens Fyrste
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Juledag: Til Aftensang; Second Christmas Day: For Evening
Notes: Som: Jesu, dine dybe Vunder (Nr. 15)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements