So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

166. O hvilken Ære

1 O hvilken Ære,
For Tanken alt for stor,
Hans Barn at være,
Som i det Høie bor!
Naar man er bleven
Til Herren ret omvendt,
Fra Verden reven,
Med Jesu ret bekjendt,
I Himlen skreven
Med Lammets røde Prent!

2 O hvilket Smykke
Fra Himlene er det,
O hvilken Lykke
Er denne Barneret!
Naar, hvad os skader,
Vi kan for Thronen gaa,
Og sige: Fader,
dit Barn du hjælpe maa!
O Gud, hvor lader
Det deilig der at staa!

3 Hvo kan udsige,
Hvad Kristi Kraft formaar,
Naar Himlens Rige
I Sjælen ret opgaar!
Naar i mig brænder
Men Jesu Kjærlighed,
Og mig omspender
Som Himlen selv saa bred,
Hvor jeg mig vender
Og tænker op og ned!

4 O jeg har fundet
Lyksalighedens Stand,
Og sødt forvundet
Min første Jødsels Band!
O hvor fornøiet
Er nu min arme Sjæl,
Før dybt nedbøiet
Til Jorden som en Træl,
Nu høit ophøiet
Med sin Immanuel!

5 O surt fortjente
Min Sjæles Frydestund!
O søde Rente
Af Jesu Pinsels Pund!
Er Førstegrøden
Saa meget sød og kjær,
Hvad Engle-Føden,
Som mig skal times der,
Naar efter Døden
Jeg rigtig hjemme er!

6 Naar jeg skal tage
Mod Dødens sidste Bud,
Da kan jeg drage
Med Glæde til min Gud,
Hans Haand skal lindre
Mig Dødens Kamp og Sved,
Hvad kan det hindre,
At Støvet falder ned,
Hist skal det tindre
I evig Herlighed!

Text Information
First Line: O hvilken Ære
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Søndag mellem Jul og Nyaarsdag: Til Aftensang; Sunday between Christmas and New Years Day: For Evening; Evangelium (19 more...)
Notes: Som: Paa Gud alene (Nr. 382)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.