Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

166. O hvilken Ære

1 O hvilken Ære,
For Tanken alt for stor,
Hans Barn at være,
Som i det Høie bor!
Naar man er bleven
Til Herren ret omvendt,
Fra Verden reven,
Med Jesu ret bekjendt,
I Himlen skreven
Med Lammets røde Prent!

2 O hvilket Smykke
Fra Himlene er det,
O hvilken Lykke
Er denne Barneret!
Naar, hvad os skader,
Vi kan for Thronen gaa,
Og sige: Fader,
dit Barn du hjælpe maa!
O Gud, hvor lader
Det deilig der at staa!

3 Hvo kan udsige,
Hvad Kristi Kraft formaar,
Naar Himlens Rige
I Sjælen ret opgaar!
Naar i mig brænder
Men Jesu Kjærlighed,
Og mig omspender
Som Himlen selv saa bred,
Hvor jeg mig vender
Og tænker op og ned!

4 O jeg har fundet
Lyksalighedens Stand,
Og sødt forvundet
Min første Jødsels Band!
O hvor fornøiet
Er nu min arme Sjæl,
Før dybt nedbøiet
Til Jorden som en Træl,
Nu høit ophøiet
Med sin Immanuel!

5 O surt fortjente
Min Sjæles Frydestund!
O søde Rente
Af Jesu Pinsels Pund!
Er Førstegrøden
Saa meget sød og kjær,
Hvad Engle-Føden,
Som mig skal times der,
Naar efter Døden
Jeg rigtig hjemme er!

6 Naar jeg skal tage
Mod Dødens sidste Bud,
Da kan jeg drage
Med Glæde til min Gud,
Hans Haand skal lindre
Mig Dødens Kamp og Sved,
Hvad kan det hindre,
At Støvet falder ned,
Hist skal det tindre
I evig Herlighed!

Text Information
First Line: O hvilken Ære
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Søndag mellem Jul og Nyaarsdag: Til Aftensang; Sunday between Christmas and New Years Day: For Evening; Evangelium (19 more...)
Notes: Som: Paa Gud alene (Nr. 382)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements