195. Vorder Lys, I Hedninglande!

1 Vorder Lys, I Hedninglande!
Og Jerusalem, bliv klar!
Se nu op og lær at sande,
Hvilken Naades Dag du har!
Vaagner alle, værer glade,
Som i Dødens Mørke sade!

2 Stor var Hedenskabets Vaade,
Ingensteds var Rednings-Borg,
Ingen kjendte Herrens Naade,
Smaa og Store sad i Sorg;
Alle maatte dø og daane,
Ingen havde Lys at laane.

3 Nu, Opgangen af det Høie
Løfter over os sit Skin,
Vil vi os til Lyset tøie,
Suge hver en Straale ind,
Saa det lysner i vort Hjerte,
Fødes Fred af Angers Smerte.

4 Gid du vilde her forblive,
Søde Jesu, Dag og Nat,
Alt det Mørke bort at drive,
Som vor Sjæl i Skræk har sat!
Lad ei mørkne vore Veie,
Helved intet hos os eie!

5 Løft, o Jesu, naar det nattes,
Over os dit Aasyn mild,
Lad os ikke Trøsten fattes,
Naar os brænder Korsets Ild!
Lad os kjærlig med hverandre
I dit Lys som Brødre vandre!

6 Giv os sang Troes-Styrke,
Gjør os ved din Aand bered
Dig at elske, i din Kirke
Her at bo med Trøst og Fred,
Og, hvor du os sidst vil hyse,
Klarere end Stjerne lyse!

Text Information
First Line: Vorder Lys, I Hedninglande!
Author: J. Rist
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Hellig Tre-Kongers Dag: Til Aftensang; Holy Three Kings Day: For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse (7 more...)
Notes: Som: Herre, jeg har handlet ilde (Nr. 388), eller følgende
Tune Information
Name: [Vorder Lys, I Hedninglande!]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: C MajorSuggestions or corrections? Contact us