Text:O hjertekjære Gud
Author:Ukj.
Translator:Birg. Kaas

202. O hjertekjære Gud

1 O hjertekjære Gud,
Som naadig mig har givet
Sjæl, Legem og Forstand
Og hver den Ting til Livet,
Ledsag du mig derhos
Med din den gode Aand,
At han maa give Kraft
Til Hjerte, Hu og Haand!

2 Hjælp, at jeg al min Tid
Maa Kjødets Lyster dræbe,
Og Aandens Gjerninger
Med Iver efterstræve,
Og saa forfremmes i
Tro, Haab og Kjærlighed,
At jeg naar frem engagn
Til Seier sød og Fred!

3 Lad mig som Kristi Lem
Til ham mit Levnet føie,
Og villigt Øre til
Hans Lærdem al tid bøie;
I Troen styrk du mig,
At jeg ei følge maa,
Naar Verden lokke vil,
Fra dine Ord at gaa!

4 Mit Hjerte, Herre Gud,
I Kjærlighed grundfeste,
At elske dig for alt,
Og som mig selv min Næste!
Giv mig Taalmodighed,
Naar Korset bryder ind,
Naar Lykken med mig gaar,
Da giv et ydmygt Sind!

5 Hjælp, jeg dit Rige først
Og fremst maa efterspørge,
Du mig vel siden skal
Forsyne og forsørge;
Thi hvo kun tragter ret
Det Evige at naa,
Alt andet hannem vest
Og sandt tilfalde maa.

6 Gud lad din gode Aand
Paa rette Vei mig lede,
Bevar mig Nat og Dag
Fra Syndens Vei den brede;
I Nød du være min
Beskjærmelse, o Gud,
Hvor jeg udi mit Kald
Skal vandre ind og ud!

7 Omsider fri mig fra
Al Modgang, Nød og Plage,
Og naar jeg skal engang
Fra Verden Afsked tage,
Da i din Naade-Haand
Tag Sjælen, at jeg kan
Opnaa mit rette Hjem,
Det kjære Himmel-Land!

Text Information
First Line: O hjertekjære Gud
Author: Ukj.
Translator: Birg. Kaas
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Aftensang; First Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse (3 more...)
Source: Tysk
Notes: Som: O Gud, du fromme Gud (Nr. 526)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us