Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

240. O min Sjæl, du gaar og vanker

1 O min Sjæl, du gaar og vanker
Blandt de mange Verdens Ting,
Samle dine vilde Tanker,
Se dig oventil omkring!
Ak, hvad nytter
Kedars Hytter,
Pillegrim, hvor er dit Hjem?
Lad dit Øie
Agte nøie
Paa det ny Jerusalem!

2 Hele Verden gaar til Grunde
Af den lille Jordens Bold,
Af den store Himlens Runde
Bliver intet i Behold.
Agt i Tide,
Du kan vide,
Naar du selv af Verden gaar,
At du hisset
Er forvisset
Om den Stad, som evig staar!

3 Siig mig dog, hvad er vel dette
Tabernakels jordisk' Hus?
Siig mig dog, tør nogen sette
Lid paa smuldret Leer og Grus?
Dette ældes,
Dette feldes,
O, saa maa man dog herud!
Men en Bolig
Evig rolig
Er beredt for Lammets Brud.

4 Kast med Længsel Troens Øie
Op til hiin den fagre Stad,
Agt paa Evighedens Høie!
Traads al Satans Harm og Had,
Er den fundet
Fast og grundet,
Murens Grundvold er saa rar,
Thi af rene
Ædelstene
Er den glimrende og klar.

5 Stadens Porte og dens Gade
er af Perler og af Guld,
Hør, der ere alle glade,
Hør den Sang af Sødhed fuld!
Hør dem kvæde
I den Glæde,
Som er fri for Nag og Nød,
Fri for Plage,
Suk og Klage,
Fri for Graad og fri for Død!

6 Der er ingen Sol og Maane
Paa hin evig' Himmel sat,
Der er ingen Sky og Blaane,
Ingen Aften, mindre Nat.
Der maa være Glans og Ære,
Se, den hellig'
Gud er Sol!
Al Ting frydes,
Se, der skydes
Straaler ud fra Lammets Stol!

7 O min Sjæl, du gaar og vanker
Blandt de arme Verdens Ting.
Samle dine vilde Tanker,
Se dig oventil omkring!
Herre, led mig,
Og bered mig
Til din Himmel, til mit Hjem!
Gjør mig værdig,
Gjør mig færdig
Til det ny Jerusalem!

Text Information
First Line: O min Sjæl, du gaar og vanker
Author: Ambr. Stub
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Sjette Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Høimesse; Sixth Sunday after Holy Three Kings Day: High Mass; Opholdelsen (11 more...)
Notes: Som: O du store Seierherre (Overmaade fuld af Naade, Nr. 452)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements