Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

262. Gud Lad os bære megen Frugt

1 Gud, lad os bære megen Frugt,
Hvortil vor Daab forpligter,
At alt vort Liv i kristen Tugt
Og Tro til Himlen sigter!
Lad mig ved daglig Bøn og Bod
Med Jesu dø saaledes,
At jeg i Kamp med Kjød og Blod
Ei trættes eller kjedes,
Til Salighed beredes!

2 Hjælp at vi Daabens dyre Pagt
Og Naade aldrig glemme,
Og lad os vores Daabs Foragt
Af ingen meer fornemme!
Men lad den være Hjerte-Trost
Mod al vor Nød og Plage,
Et Vaand, som binder syndens Lyst,
Guds Kraft udi de Svage,–
Saa hjem til Himlen drage!

Text Information
First Line: Gud Lad os bære megen Frugt
Author: J. Rist
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Fastelavens Søndag: Til Høimesse; Shrovetide Sunday: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (3 more...)
Notes: Som: Nu er os Gud miskundelig (Nr. 28)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.