So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

268. Op, vaag og beed

1 Op, vaag og beed,
Min Sjæl! du veed
Dig ellers ikke sikker,
At du kunde drages ned
I den Ondes Strikker.

2 Brug Ordets Magt,
Giv nøje Agt
Paa Hjertet, hvor det vanker,
Lær at holde hellig Vagt
Over dine Tanker!

3 At følge smukt
Guds Naades Tugt,
Naar Aanden dig vil minde,
Holder Verden udelukt,
Hjerte-Freden inde.

4 Et lidet Gran d
Af Surdeig kan
Al Deigen gjemmensyre,
Kommer Gnisten først i Brand,
Er den ond at styre.

5 En Tanke, som
I Hjertet kom,
Og som man lidt lod raade,
Har saa tidt gjort Sjælen tom
Paa Guds søde Naade.

6 De Sjælesaar,
Som Satan slaar,
Gaar ind ad skjulte Gange,
Hvo, som ei paa
Vagten staar,
Vorder snart hans Fange.

7 Vor onde Art
Optændes snart
Af det, vi se og høre,
Blir en syndig Tanke spart,
Er han inden Døre.

8 Et syndigt Ord
I Adam for,
Det lagde Verden øde,
Det haar voldt det Sjælemord,
Hvorved alle døde.

9 Alt dette veed
Forfarenhed
Hos alle Guds Udvalte;
Jesus raaber: Vaag og beed,
Om du ei vil falde!

10 Op, op paa Vagt
Af ganske Magt,
Og vaag med alle Fromme!
Vaager, som Guds Søn har sagt,
Til I se ham komme!

Text Information
First Line: Op, vaag og beed
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Søndag i Faste: Til Høimesse; First Sunday in Lent: High Mass; Aarvaagenhed (12 more...)
Notes: Som: O Hjertens Ve (Nr. 336)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.