Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

268. Op, vaag og beed

1 Op, vaag og beed,
Min Sjæl! du veed
Dig ellers ikke sikker,
At du kunde drages ned
I den Ondes Strikker.

2 Brug Ordets Magt,
Giv nøje Agt
Paa Hjertet, hvor det vanker,
Lær at holde hellig Vagt
Over dine Tanker!

3 At følge smukt
Guds Naades Tugt,
Naar Aanden dig vil minde,
Holder Verden udelukt,
Hjerte-Freden inde.

4 Et lidet Gran d
Af Surdeig kan
Al Deigen gjemmensyre,
Kommer Gnisten først i Brand,
Er den ond at styre.

5 En Tanke, som
I Hjertet kom,
Og som man lidt lod raade,
Har saa tidt gjort Sjælen tom
Paa Guds søde Naade.

6 De Sjælesaar,
Som Satan slaar,
Gaar ind ad skjulte Gange,
Hvo, som ei paa
Vagten staar,
Vorder snart hans Fange.

7 Vor onde Art
Optændes snart
Af det, vi se og høre,
Blir en syndig Tanke spart,
Er han inden Døre.

8 Et syndigt Ord
I Adam for,
Det lagde Verden øde,
Det haar voldt det Sjælemord,
Hvorved alle døde.

9 Alt dette veed
Forfarenhed
Hos alle Guds Udvalte;
Jesus raaber: Vaag og beed,
Om du ei vil falde!

10 Op, op paa Vagt
Af ganske Magt,
Og vaag med alle Fromme!
Vaager, som Guds Søn har sagt,
Til I se ham komme!

Text Information
First Line: Op, vaag og beed
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Søndag i Faste: Til Høimesse; First Sunday in Lent: High Mass; Aarvaagenhed (12 more...)
Notes: Som: O Hjertens Ve (Nr. 336)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements