Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

310. Jesu, din søde Forening at smage

1 Jesu, din søde Forening at smage
Længes og trænges mit Hjerte og Sind;
Riv mig fra alt det, mig holder tilbage,
Drag mig i dig, min Begyndelse, ind!
Viis mig ret klarlig min Jammer og Møie,
Viis mig Fordærvelsens Afgrund i mig,
At sig Naturen til Døden kan bøie,
Aanden alene maa leve for dig!

2 Styrk mig ret kraftig i Sjælen derinde,
At jeg kan finde, hvad Aanden formaar,
Tag dig til Fange min Tale og Sinde,
Leed mig og lok mig, saa svag som jeg gaar!
Mig, og hvad mit er, jeg gjerne vil miste,
Naar du alene i Sjælen maa bo,
Og sig omsider paa Døren maa liste,
Hvad som forstyrrer min inderlig' Ro.

3 O, hvo der kunde det Ene kun lære,
Sig at opofre med Hjerte og Hu!
O, maatte Jesus mit Alting kun være!
Jeg er desværre, langt borte endnu;
Jesu, som gav mig et hørende Øre,
Rek mig tillige din kraftige Haand,
At jeg herefter min Vandring maa føre
Ret som en Kristen i Helligheds Aand!

4 Hør dog, o Jesu, din kurrende Due,
Hyrde, opsøg dit vildfarende Lam!
Bær mig blandt Myrrha en lædskende Drue,
Rense mit Hjerte fra Synd og fra Skam!
Lad mig i Bogstavens Væsen ei blive,
Som kun udvortes gjør ærbar og sin;
Aanden lad Loven i Hjertet indskrive,
At jeg i Sandhed maa kalde mig din!

5 Jesu, naar vil du dog skaffe mig Hvile?
Byrden den trykker, ak, tag mig den af!
Naar skal jeg se dig ret venlig at smile?
Reis dig at true det brusende Hav!
Kjærligste Jesu, du maa dig forbarme,
Skjul dog det Aasyn ei evig for mig!
Ædleste Rigdom for aandelig Arme,
Fyld mit, det udtømte, Hjerte med dig!

6 Lad mig, o Jesu, forgjæves ei raabe,
Se dog hvor Sjælen er hungrig og træt!
Lad os, Immanuel, være tilhobe,
Har jeg dig ene, saa bliver jeg mæt!
Fordum du sagde: De maatte vansmægte,
Dersom jeg lader dem hungrige gaa,–
Evige Kjærlighed, kan du da nægte
Sjæle, der hungre, en Smule at faa?

7 Naadigste Jesu, nu vil jeg mig binde
Ved din den dyre Forjættelses Pagt:
Beder og leder, saa faa I og finde!
Saa har de sanddrue Læber jo sagt.
Jeg vil med Kvinden af Kanaans Egne
Raabe dig efter, og bliver ei stil,
Før du paa Bønnen til Slutning maa tegne:
Amen, ja Amen, dig ske, som du vil!

Text Information
First Line: Jesu, din søde Forening at smage
Author: Ukj.
Translator: P. J. Hygom
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Skjærtorsdag: Til Høimesse; Maundy Thursday: High Mass; God's Call (17 more...)
Source: Tysk 1712
Tune Information
Name: [Jesu, din søde Forening at smage]
Key: E♭ Major
Source: Hos Schørring, 1781Suggestions or corrections? Contact us