33. Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!

1 Kyrie eleison!
Gud Fader, miskunde dig!
Kriste eleison,
Kriste, miskunde dig!
Kyrie eleison,
Herre Helligaand, miskunde dig!

2 Herre Gud Fader i Himmelen,
miskunde dig over os!
Herre Jesu, Verdens Frelsere,
miskunde dig over os!
Herre Gud Helligaand, sand Tröster mand,
miskunde dig over os!

3 Vær os barmhjertig,
Spar os, kjære Herre Gud!
Vær os barmhjertig,
Hjælp os, kjære Herre Gud!

4 Af alle Synder,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra al Vildfarelse,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra alt det som ondt er,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra en uforvarende, ond og brat Død,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra Pestilense, Hunger og dyr Tid,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra Krig og Blodsstyrtning,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra Oprør og Tvedragt,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra utimeligt Veirlig,
Fri os kjære Herre Gud!
Fra den evige Død,
Fri os kjære Herre Gud!

5 For din heilige Fødsels Skyld,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din blodige Sved,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din Pine og Død,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din hellige Jordefærd,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
For din hellige Opstandelse og Himmelfart,
Hjælp os, kjære Herre Gud!
I vor sidste Time, Paa den yderste Dommedag,
Hjælp os, kjære Herre Gud!

6 Vi arme, Syndere gjøre vor Bøn til dig:
Hør os, kjære Herre Gud!
Styr og regjer din hellige, kristelige Kirke!
Hør os, kjære Herre Gud!
Hold Kirkens Tjener ved dit salige Ord og id et helligt Levnet!
Hør os, kjære Herre Gud!
Forhindre alt Kjætteri og Vildfaresle,
Hør os, kjære Herre Gud!
Og før dem paa den rette Vei, som ere forsørte,
Hør os, kjære Herre Gud!
Og lad Djævelen og alle Kristendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder!
Hør os, kjære Herre Gud!
Giv alle dem din Aand og Kraft, som høre dit Ord!
Hør os, kjære Herre Gud!
Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde!
Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Konger og Fyrster Fred og Eendrægtighed!
Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vor naadige Herre og Konning Fred og et lykkeligt Regimente!, Stedse Seiervinding imod sine Finder
Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse!
Hør os, kjære Herre Gud!
Vær alle dem bistanding, som ere i Nød og Fare!
Hør os, kjære Herre Gud!
Forsørge alle dem, som ere hjælpeløse!
Hør os, kjære Herre Gud!
Miskunde dig over alle Mennesker! Hør os, kjære Herre Gud!
Forlad alle vore Fiender, og hjælp dem til at omvende sig!
Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Frugt paa Jorden, og bevar den!
Hør os, kjære Herre Gud!
O Herre Gud, hør os naadelig!
Hør os, kjære Herre Gud!
O Jesus Kriste, Guds Søn!
Hør os, kjære Herre Gud!

7 O du Guds Lam, som bar Verdens Synder,
miskunde Dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder
miskunde dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder,
forlene os din Fred!
Kyrie eleison! Gud,
miskunde dig over os!

8 Vi have syndet med vore Forfædre,
Vi have mishandlet og havt os ugudelig.
O Herre, handle ikke med os efter vore Synder,
Og betal os ikke efter vore Misgjerninger!
O Herre, hør vor Bøn,
Og lad vor Røst komme for dig! Amen.

Text Information
First Line: Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse: Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass: After Preaching; Omvendelsen (9 more...)
Tune Information
Name: [Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!]
Key: E♭ Major
Source: Schörrings Koralb.Media
Audio recording: MP3

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.