Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

363. Stat op at møde

1 Stat op at møde
Din Løser, Jesu Brud
Som for dig døde,
Og kom fra Døden ud!
Han gik i Borgen
For os, vor bedste Ven,
Sank som i Sorgen
Og Døden ganske hen,
Men Paaske-Morgen
Da fik vi ham igjen.

2 O, al min Glæde!
Jeg løber dig imod,
Din Grav at væde
Med Glæde-Taarers Flod.
O, tusind Gange
Velkommen fra min Straf,
Fra dine mange
Og svare Piners Hav,
Fra din den trange
Og mørke Død og Grav!

3 Vor Nat er svunden
For Naadens lyse Dag,
Og vi har vunden
Med Ære al vor Sag.
Gid ingen vanke
I Sorgens Mørke meer,
Derpaa at anke,
Hvad os i Verden sker,
Da vi de blanke
Guds Himle aabne ser!

4 Nu er mig Døden
Og Livet begge kjær,
Er det fornøden
At leve lidet her,
I Jesu Naade
Mit Levnet skal bestaa,
Den Livets Maade
Er sød at tænke paa,
Saa kan jeg baade
I Sorg og Glæde gaa.

5 Men skal jeg træde
Til Gravens mørke Port,
Ja ret med Glæde
Den Gang skal blive gjort;
Med Brudemine
Jeg hilse vil min Død,
Har Jesus Sine
Dog ikke gjort den sød?
Traads Dødens Pine,
Jeg dør i Jesu Skjød!

6 Kom, søde Leie
I Gravens stille Borg!
Dig kan jeg eie
Foruden Synd og Sorg;
Traads dine Pile,
Du hele Mørkheds Trop,
Der kan jeg hvile
Min arme, usle Krop,
Der kan jeg smile,
Naar jeg igjen skal op!

Text Information
First Line: Stat op at møde
Author: H. A. Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Paaskedag: Til Aftensang; Second Easter Day: Evening; Anden Paaskedag: Til Hoimesse (2 more...)
Notes: Som: Paa Gud alene (Nr. 382)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements