Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

365. Om Salighed og Glæde

1 Om Salighed og Glæde
Der nu skal synges fridt
I de Forløstes Sæde
Og Guds Pauluner vidt;
Thi ved Guds høire Haand
Er Kristus høit ophøiet,
Ham Seier stor tilføiet,
Han Døden overvandt.

2 Mens han er saa i Live,
Da Dø vi ingenlund,
Men skulle frelste blive,
Fortælle Guds Miskund;
Om vi end refses saa,
Vi lægges lukt i Grave,
Dog skal vi Livet have,
Udødelig opstaa.

3 Den Kirkesteen grundfaste,
Den Herre Jesus Krist,
De Bygningsmænd forkaste,
Men han er bleven vist
Til Hoved-Hjørnesteen
For Kirken Guds paa Jorde,
Den Gjerning Herren gjorde,
Des undres hver og een!

4 Dig, Jesus Krist, ske Ære,
Som kom i Herrens Navn!
Guds Folk velsignet være
Af Herrens Hus og Stavn!
Vi takke hver for sig
Den Herre overmaade,
Thi hans Miskund og Naade
Staar fast evindelig.

Text Information
First Line: Om Salighed og Glæde
Author: A. K. Arrebo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Paaskedag: Til Aftensang; Second Easter Day: Evening; Kirken (25 more...)
Notes: Som: Guds Godhed vil vi prise (Nr. 174)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements