Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Text:Jeg slipper Jesum ei
Author:Ukj.
Translator:Ukj.

370. Jeg slipper Jesum ei

1 Jeg slipper Jesum ei,
I Jesu vil jeg blive;
Han i Begyndelsen
Mig Livet vilde give;
Det Liv, som han mig gav,
Af ham sit Ophold faar,
Naar Verden falder om
Og ganske undergaar.

2 Jeg slipper Jesum ei,
Med Jesu vil jeg lide,
Han lindrer mig mit Kors
Med Trøst i rette Tide,
Det mig til Gode sker;
Naar Jesus er hos mig,
Han Korsets Bitterhed
Skal gjøre taalelig.

3 Jeg slipper Jesum ei,
Med Jesu vil jeg kjæmpe
Mod Verden, Djævelen,
Ja Døden vil jeg dæmpe;
Naar de bestorme mig,
Min Jesus hjælper godt,
For mig han kjæmper selv,
Og gjør dem kun til Spot.

4 Jeg slipper Jesum ei,
Med Jesu er jeg rede
At dø; er han hos mig,
Da vil han ei tilstede,
Mig Døden døde skal,
Nei, den en Himmel-Vei
Da bliver mig, hvorfor
Jeg slipper Jesum ei.

5 Jeg slipper Jesum ei;
Thi kan jeg ham kun have,
Saa har jeg her og hist
Den allerbedste Gave.
I al den Ting, jeg gjør,
Er Jesus ikke med,
Saa faar jeg ingen Frugt
Og nyder aldrig Fred.

6 Jeg slipper Jesum ei,
Fra ham vil jeg ei træde,
Vi sammenbundne er
Med Kjærlighedens Kjæde
Saa fast, som noget kan
Tilsammenføie sig,
Og han skal drage mig
Med sig til Himmerig.

7 Jeg slipper Jesum ei,
Hans Kjærlighed mig driver,
Jeg sover eller jeg
Opvaagner, Jesus bliver
Mit ene faste Maal,
Og ingen anden Vei
Jeg har til Salighed,–
Jeg slipper Jesum ei.

Text Information
First Line: Jeg slipper Jesum ei
Author: Ukj.
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Søndag efter Paaske: Til Høimesse; First Sunday after Easter: High Mass; I Nød og Fare (28 more...)
Source: Tysk efter Ord af H. Müller
Notes: Som: Nu takker alle Gud (Nr. 76)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements