Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

372. O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand

1 O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand,
Hvo kan dog nok udgrunde
Din Kjærlighed, som alle Land
Maa prise alle Stunde!

2 Du havde Himlens Herredom
I evig Arv og Eie,
Mod hvilken Verden om og om
Slet intet kunde veie.

3 Din Faders Lyst af Evighed
Du altid var, og vilde
Dog her paa Jorden komme ned,
Og Satans Verk forspilde.

4 Din store Lyst du havde dog
Til Mennesken' at føre
Fra synd og Satans haarde Aag,
Og dem at saliggjøre.

5 Du klædte dig udi vort Kjød,
En Tjener her at være,
Og undergav dig Nød og Død
For Mennesken' at ære.

6 Du fandt saa vild en Hjord udi
En høist fortvilet Vaade,
Straks hegned du en Faare-Sti
Udaf din store Naade.

7 Didhen du kaldte hver og een,
Og vilde dem udlede
Fra Satan, Synd og Dødsens Meen,
Og fra din Faders Vrede.

8 Jeg kom og ind, og straks fornam
Udaf dit Ord med Glæde,
Hvor du, o Guds uskyldig' Lam!
Var Døren at indtræde.

9 Den Helligaand, Dørvogter der
For Fattige og Rige,
Oplukker villig for enhver,
Som ret derind vil stige.

Text Information
First Line: O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Second Sunday after Easter: High Mass; Guds Kald (3 more...)
Notes: Som: Jeg veed er evigt Himmerig (Nr. 105)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements