Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

373. Nu veed jeg Vei til Himmerig

1 Nu veed jeg Vei til Himmerig,
Den bør jeg aldrig dølge,
Det er, o søde Jesu, dig,
Jeg vil dig ogsaa følge!

2 Du Veien er til Salighed
Og Himlens Fryde-Rige,
Og ingen anden Vei jeg veed
I Verden af at sige.

3 Jeg maa bejamre det, jeg gik
Fra Paradisets Glæde,
Og siden i forvirret Skik
Ad Mørkheds grumme Stræde.

4 Paa denne Vei selv Satan laa
Med Dødsens giftig' Pile,
Hvor Synd og Sorg og ond Attraa
Mig undte ingen Hvile.

5 Min Jesus, som mig sviger ei,
Men vil mig trolig lære,
Mig viser til sin Kirke Vei,
Og selv min Dør vil være.

6 Jeg der saa frit gaar ud og ind,
Og finder Sjæle-Føde,
Der himmelkvæger Sjæl og Sind,
Og lægger Synden øde.

7 Dørvogteren ig passer paa,
Og kraftelig mig minder,
Om jeg udaf min Vei tør gaa,
Min Salighed til Hinder.

8 Her kan jeg udi Fryd og Fred
Hans Kirkes Gode nyde,
Og siden i hans Salighed
Evindelig mig fryde.

9 Jeg ser i ham en aaben Dør,
En Dør til Himlens Throne,
Jeg ser det, jeg ei vidste før,
En uforvisnet Krone.

10 En Krone, som mig hen er lagt
Udi Guds eget Gjemme,
Paa den min Sjæl har nøie Agt,
Gid jeg den aldrig glemme!

Text Information
First Line: Nu veed jeg Vei til Himmerig
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Second Sunday after Easter: High Mass; Guds Kald (4 more...)
Notes: Som: Jeg veed et evigt Himmerig (Nr. 105)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements