Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

381. Her lignes Trængsels-Tiden

1 Her lignes Trængsels-Tiden
Kun ved en stakket Stund,
Saa følger Trøsten siden,
Saa taler Sandheds Mund.
O Sjæl, bliv derfor ved!
Bliv ved at kjæmpe, raabe,
Bliv ved at tro og haabe
I al Taalmodighed!

2 Se, Stunden snart skal komme,
Da Jesus vil sin Brud
Til de udvalte Fromme
Af Trængsel føre ud,
Og hente til det Sted,
Hvor Synd og Død ei mere,
Ei Graad og Skrig skal være,
Men evig, evig Fred.

3 Min Sjæl, vær du kun stille,
Og bliv i Troen ved,
Lad ingen Nød dig skille
Fra Kristi Kjærlighed!
Du veed jo til din Trøst,
Guds Børn som saa med Taare,
Dem visselig staar fore
En salig Glædes Høst.

4 Saa trøst dig da, mit Hjerte,
Med disse dyre Ord,
Og viid, at al den Smerte,
Du lider her paa Jord,
Ei værd at lignes er
Med al den Glæde hisset,
Dig Jesus har forvisset,
Vort Borgerskab er der.

Text Information
First Line: Her lignes Trængsels-Tiden
Author: H. K. Vemmeløv
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Third Sunday after Easter: High Mass; Frimodighed og Glæde (3 more...)
Notes: Som: Guds Godhed vil vi prise (Nr. 174)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements