We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

405. Giv dig, min kjære Sjæl, til Ro

1 Giv dig, min kjære Sjal, til Ro,
Og kom derhid i Aanden fro!
Vi ville til vor Fader gaa,
Jeg ser i Brand hans Hjerte staa,
Han kalder fuld af Kjærlighed,
Og bøier Øret til os ned.

2 Hør, hvor han raaber mildelig:
Kom, kjære Sjæl! jeg giver dig
Alt, hvad min Kjærlighed formaar
Thi jeg dit Gavn og bedst forstaar,
Jeg gjør med dig en evig Pagt,
At hjælpe dig med Guddoms-Magt.

3 Din Fader, se, det er mit Navn!
Jeg bær dig udi Naadens Favn,
Og merker paa din Bøn saa tidt
Du kun gaar frem i Troen frit,
Da rekker dig min milde Haand,
Hvad dig er godt til Liv og Aand.

4 O Hjertelag! hvad er det stort,
Du os til dine Børn har gjort!
O Kjærlighed! den store Gud
Har kaaret os i Kristo ud
Til Himlens Arveret at faa,
Og vi ham Fader kalde maa!

5 Jeg raaber: Fader, du er min!
Og jeg, min Fader, jeg er din!
Din Aand er mig Besegling paa,
At jeg saaledes tale maa,
Ja selv og frem ham Bønnen bær,
At den for dig er sød og kjær.

6 Thi haver jeg nu al min Lyst
Til Gud, mit Hjertes Lys og Trøst;
Det letter al min Trængsels Stand,
At jeg han Fader kalde kan,
Og er jeg end til Døden træt,
Saa gjør han mig til Himlen let.

7 I Kors jeg klager Nat og Dag:
Min Fader! se, jeg er saa svag!
I Fattigdom, med Øine-Graad
Jeg siger: Fader, vid mig Raad!
Naar Korset bliver langt og svart,
Jeg siger: Fader, hjælp mig snart!

8 Saa grusom er dog ingen Nød,
Saa bitter er dog ingen Død,
Jeg faar jo Lindring, Naad og Trøst,
Naar jeg opløfter Bønnens Røst:
Lad sliippe hele Verdens Flok,
Gud er min Fader - det er nok!

Text Information
First Line: Giv dig, min kjære Sjæl, til Ro
Translator: Brorson
Author: E. K. Philippi
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Fifth Sunday after Easter: High Mass; Bønnen (1 more...)
Notes: Som: O Fader vor i Himmerig (Nr. 14)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.