470. Vor Jesus over os nu staar

1 Vor Jesus over os nu staar,
Og Fred og Frelse lyser,
Os rører Satan ei et Haar,
Hvor heftig han end snyser;
Thi Jesus ned har lagt
Hans hele Vold og Magt.
Prøv al den Kunst, du veed,
Vor Jesus slaar dig ned
Med al di List og Velde.

2 Du bruger baade Magt og Svig,
Snart viser dine Tænder,
Snart er du Lysets Engel lig
For den, dig ikke kjender;
Du skræmmer os med Nød.
Synd, Helvede og Død,
Snart er du fag'r og fin,
Og skjænker sødest Vin
Af Verdens syndig' Glæde.

3 Er nogen tryg paa Syndens Vei,
Har kan du overvinde,
Har gjøre ham ræd og lad og leid,
Ham tage fast og binde;
Hvo Verden kun har kjær,
Maa falde for dit Sværd;
Den dovne Kristenflok,
Som ei vil stride nok,
Den kan du let besnære.

4 Men den, som følger frisk og fri,
Som Ordet ham ledsager,
Og altid ad den snævre Sti
Fra Verdens Lyster drager,
I Troen festet staar,
Den falske Fred forsmaar,
Og al sin Agt har sat
Til Himlen Dag og Nat,
Ham skal du ei forføre.

5 Thi Gud ved Ordets klare Glans
Oplyser os herinde,
At du vor arme Sind og Sans
Ei mere skal forblinde.
Guds Ord og Aandens Ild
Vi har, og følge vil,
At lyses til det Sted,
Hvor du os vel i Fred
Til evig Tid skal lade.

6 Tag med dig al din Helved-Magt,
Og slaa til begge Sider,
Med os er Herrens sterke Vagt,
Vor Jesus for os strider;
Han vender helt vort Sind,
Og tager Hjertet ind;
Den Deel, du stoler paa,
Vort Hjertes mørke Vraa,
Oplyser han med Naade.

7 O Jesu, som er kommen at
Forstyrre Satans Rige,
Hjælp, at vi aldrig Dag og Nat
Fra Ordets Veie vige!
Og gjør os alle fri
Fra Satans Tyranni,
Vær hos os, hvor vi gaa,
Staa med os, nar vi slaa,
Og lad os altid vinde!

Text Information
First Line: Vor Jesus over os nu staar
Translator: Brorson
Author: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday: Evening; Tillid (3 more...)
Notes: Som: Vor Gud han er saa fast en Borg (Nr. 266)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us