So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

503. Det koster meer, end man fra først betænker

1 Det koster meer, end man fra først betænker,
At være tro i det, som Gud os skjænker,
I Kjærlighedens først Kraft at staa,
Til man os ser fra Kampens Plads at gaa.

2 Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme,
Naar man ei meer kan se den første Flamme,
Og overtydes grant ved Aandens Tugt,
At meget af den første Brand er flukt!

3 Saa gaar det, naar man fra sin Vagt vil træde,
Og vender Sind og Hu til Verdens Glæde,
Da bliver snart forfalsket meer og meer
Det rene Sind, hvorefter Jesus ser.

4 Man strider ei, den rene Drift forsvinder,
Man virker vel, naar man at virke finder,
Men uformerket gaar den Friheds Aand,
Saa hvad vi gjør, det sker i Trældoms Vaand.

5 Snart Lunkenhed sig søger ind at snige,
Den trætte Fod vil ud af Veien vige,
Den synes haard; en anden Vei man sig
Da vælger til at vandre mangelig.

6 Man for sig har endnu saa mange Dage
Og den med dem forbundne Strid og Plage;
Det Aag er tungt, og Heden slaar sig til,
Da veed man tidt ei, hvor man være vil.

7 O Jesu, du som stedse tro er blevet,
Hvem Kjærlighed til Død og Grav har drevet,
Giv mig den Kraft, at jeg til Gravens Muld
Maa være dig af Hjertet tro og huld!

8 Naar jeg er svag, og mig saa meget hindrer,
Saa lad mig se, hvor Kronen hisset tindrer,
Den mig engang din egen Haand skal fly,
Saa faar jeg Kraft og Mod og Lyst paa ny!

Text Information
First Line: Det koster meer, end man fra først betænker
Translator: Brorson
Author: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Niende Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday: Evening; Aandelig Strid (2 more...)
Notes: Som: Min Aand ved dig, algode Gud, sig hæver
Tune Information
Name: [Det koster meer, end man fra først betænker]
Key: C Major
Source: Zincks Koralb. 1801Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.