536. En Gud og alles Fader

1 En Gud og alles Fader!
Er Hjordens og dens Hyrdes Raab;
Et Livets Væld os bader,
Og et er vores Sjæles Haab;
En Røst fra sanddru Munde,
En Aand i Alles Røst,
En Fred, hvortil vi stunde,
En Tro med evig Trøst,
En Kjærlighed, en Længsel,
En Kamp for Palmen hist,
En Udgang af al Trængsel,
Et Liv i Jesu Krist!

2 I Aandens Samfund vandre
Vi da den store Pilgrimsgang,
Og synge med hverandre
Det frelste Zions Seierssang.
Igjennem Nat og Trængsel,
Igjennem Nød og Død,
Med stille Haab og Længsel,
Med dyb Forventnings Glød–
Fra Kors, fra Grav vi stige
Med salig Lov og Pris
Til den Opstandnes Rige,
Til Frelsens Paradis!

Text Information
First Line: En Gud og alles Fader
Author: B. S. Ingemann
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Syttende Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday: Evening; Kirken (7 more...)
Notes: Som: Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren (Nr. 77)
Tune Information
(No tune information)



Suggestions or corrections? Contact us