548. Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand

1 Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand,
Som al den Pine, tænkes kan,
Har taalt for mig til Korsets Dod
Og frelst mig fra den evig' Nød!

2 Jeg beder for din Pines Skyld,
Du vær' mig arme Synder huld,
Naar jeg er stedt i Dødsens Nød,
Og strider med den bitre Død!

3 Naar Øienen' briste, Syn forgaar,
Naar Øren' høre ei formaar,
Naar Tungen ei kan tale meer,
Og Hjertet knust af Angest er;

4 Naar fra mig gaar al min Forstand,
Og ingen Mand mig hjælpe kan,
Din Hjælp, o Jesu Krist, mig und,
Staa hos mig i min sidste Stund!

5 Før mig af denne Jammerdal,
Forkort mig ogsaa Dødsens Kval,
De onde Aander fra mig driv,
Og med din Aand selv hos mig bliv!

6 Indtil af Legem gaar min Aand,
Annam den da udi din Haand!
Lad Kroppen sove med god Mag
I Jorden til den yderst' Dag!

7 En glad Opstandelse mig giv,
Paa Dommedag min Talsmand bliv,
Og paa min Synd ei mere tænk,
Det evig' Liv mig naadig skjænk!

8 Du siger saa: Hvo paa mig tror,
Og hvo som holder mine Ord,
Til Doms ei kommer sig til Nød,
Og smager ei den evig' Død.

9 Dertil hjælp mig miskundelig,
O Jesu Krist, jeg beder dig,
Forlad, forlad mig al min Brøst,
Og styrk mig vel med Skriftens Trøst!

10 At jeg med god Taalmodighed
Med Tro og Haab og Hjertens Fred
Dit Ord beholder stadelig,
Til jeg bortsover sødelig!

Text Information
First Line: Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand
Author: Rasmus Katholm
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tjueførste Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday: High Mass; God's Call (3 more...)
Tune Information
Name: [Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand]
Key: D Major
Source: Weisses Cantional 1531Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.