Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

257. Gak Sorg og Klag'

1 Gak Sorg og Klag',
Fryd dig hver christi Lem!
Vor Nød og Sag
Til Faderens Behag
Vil selv Jesus føre frem,
Og hvad vi os til vort Gavn
I hans Navn
Gud Fader bede vil,
Det vil han staa os til;
Har vi glemt at bede før,
Gid vi nu paa Naadens Dør
Ved Guds Aand et Anfald gjør!

2 O Fader sød!
Jeg frem mit Hjerte bær
Alt fuldt af Nød,
For din Søns haarde Død
Fir det ud fra Sorgers Hær!
Aabne, o Jesu, min Mund
Hver den Stund
Jeg Gud paakalde vil,
Og læg din Forbøn til!
Tak, at du os lærte saa
Bønnen, at ved den vi maa
Adgang til Guds Hjerte faa!

Text Information
First Line: Gak Sorg og Klag'
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Femte Søndag efter Paaske; Fifth Sunday after Easter; Aarvaagenhed og Bøn (1 more...)
Notes: Mel. I Jesu Navn; Author/Translator from index: Kingo
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements