So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

258. I alle mine Sager

1 I alle mine Sager
Til Gud jeg Tilflugt tager,
Som mægtig raade kan;
Til Alt, hvad jeg skal gjøre,
Skal Herren mig tilføre
Raad, Lykke og sin Hjælpehaand.

2 Hvad kan jeg mig tilføie
Med al min Flid og Møie?
Min Sorg forgjæves er;
Det, som mig hør at gjøre,
Skal Herren selv udføre,
Det staar Alt til min Fader kjær.

3 Alt det mig sikkert bliver,
Som mig Guds Forsyn giver,
Og havd mig saligt er,
Af Guds Haand jeg det tager:
Alt, hvad ham vel behager,
Kun det jeg ønsker og begjær'.

4 Jeg tror paa Herrens Naade,
Som mig fra alskens Vaade
Og Nød beskjærme vil;
Og naar jeg ham adlyder,
Alt Ondt han vige byder,
Og hvad mig fattes, sender til.

5 Han ville mig af Naade
Al Syndens Skyld forlade
Og ei mig være vred,
Og over Synder alle,
Sin strenge Dom ei tale,
Men haver god Taalmodighed.

6 Naar Dagens Lys forsvinder,
Naar Morgenstund oprinder.
Naar mig paa denne Jord
Angst, Svaghed, Nød tilsendes,
Og hvad der mig kan hændes,
Da trøster mig hans hellig' Ord.

7 Vil Gud det saa beskikke,
Min Kalk vil jeg da drikke,
Og villig dertil gaa;
Ei denne Tids Ulykke
Mig ganske skal nedtrykke,
Jeg vil det Alt med Gud udstaa.

8 Gud har jeg mig hengivet
I Døden og i Livet;
Saasnart han kalder mig,
Nu eller om i Morgen,
Han selv maa bære Sorgen,–
Og han den bærer visselig.

9 O Sjæl, din Gud du tjene,
Og trøste dig alene
Ved ham, som skabte dig!
Det gaar, som det vil føie
Din Fader i det Høie,
Og saa gaar det vist lykkelig.

Text Information
First Line: I alle mine Sager
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Femte Søndag efter Paaske; Fifth Sunday after Easter; Tillid til Gud (3 more...)
Notes: Mel. Nu hviler Mark og Enge; Author/Translator from index: P. Flemming; B. C. Aegidius
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.