329. Jeg er hos Gud i Naade

1 Jeg er hos Gud i Naade
Ved Christi Blod og Død,
Jeg frygter ingen Vaade,
Hvad agter jeg al Nød?
Er Gud kun paa min Side,
Som visselig han er,
Da skal heg vel bestride
Den ganske Helvedhær.

2 Hvad skal mig kunne skille
Fra min Guds Kjærlighed?
Fortræd, Nød, Sørgegrille
Og Modgang mangeled?
Lad Sværd og Armod true
Med tusind Stød! man maa
Som Slagtefaar mig skue!
Jeg skal dog Seier faa.

3 Jeg kan ved Gud, mi Kjæmpe,
Som haver mig forløst,
Mit Sørgemod nok dæmpe,
Og fatte Naad og Trøst;
Thi den Tillid mig Følger,
Det Haab ogfylder mig,
Som skal for Modgangs Bølger
Bestaa uryggelig:

4 At hverken Død og Livet,
Ei heller Engle-Magt,
Hvor stor den end er givet,
Ei Fyrstendom, ei Pragt,
Ei det, som er tilstede,
Ei det Tilkommende,
Ei nogen Høiheds Sæde
Og ei det Dybeste.

5 Ja Intet her ilive
Skal fra Guds Kjærlighed
Formaa mig at henrive;
Thi den mig er bered
Ved Jesu Død og Pine;
Ham søger jeg i Tro,
Han ei forlader Sine,
Thi skal jeg hos ham bo.

5

Text Information
First Line: Jeg er hos Gud i Naade
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Attende Søndag efter Trinitatis: Aftensang; Eighth Sunday after Trinity Sunday: Evening; Frimodighed (1 more...)
Notes: Mel. Hjertelig mgi nu længes; Author/Translator from index: Simon Dach
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.