Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

335. Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke

1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
Hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
Du skulde dig ei Øieblik betænke,
At søge den, som dig kan gjøre fri!
Ak, hvilken salig Dag du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige,
Hvor godt det er at høre Jesum til,
Du skulde ei imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gjerne Hjælpe vil!
Ak, hvilken Sei'r Guds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

3 Ak, tænkte du, til evig Tid at brænde,
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar,
Hvor skulde du med Graad til ham dig vende,
Som mod dig med udstrakte Arme staar!
Ak, hvilken Angest Satan sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

4 Ak, tro'de du, at man sig ei kan drømme
I Himlen ind, det ei saa let er gjort,
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snevre Port!
Ak, hvilken Jammer Ende sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

5 Ak, mærkte du, hvor godt det er at lande
I Paradis, hvor Glæden er saa sød,
Du skulde snart al Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til Jesu Blod og Død!
Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

6 Ak, vilde du nu en for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Strid,
Hvor skulde du af Jesu Naade fange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid!
Ak, hilken Hvile Sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge?
Det gjælder jo din egen sjæle-Tarv,
Det er saa haardt i Helved at ligge,
Men, o hvor sødt at tage Himlens Arv!
Ak, hvilken evig Fryd du sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

8 Ak, kunde du–du kunde, om du vilde–
Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat!
Nu kan det ske, nu, før det er forsilde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat.
Ak, hvilken Glæde Jesus fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

Text Information
First Line: Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Tiende Søndag efter Trinitatis; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Bodspsalmer (1 more...)
Notes: Mel. Af Kjærlighed, min Ven; Eller: Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke; Author/Translator from index: Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements