Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

335. Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke

1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke,
Hvor haardt det er, det Satans Slaveri,
Du skulde dig ei Øieblik betænke,
At søge den, som dig kan gjøre fri!
Ak, hvilken salig Dag du fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige,
Hvor godt det er at høre Jesum til,
Du skulde ei imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gjerne Hjælpe vil!
Ak, hvilken Sei'r Guds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

3 Ak, tænkte du, til evig Tid at brænde,
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar,
Hvor skulde du med Graad til ham dig vende,
Som mod dig med udstrakte Arme staar!
Ak, hvilken Angest Satan sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

4 Ak, tro'de du, at man sig ei kan drømme
I Himlen ind, det ei saa let er gjort,
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snevre Port!
Ak, hvilken Jammer Ende sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

5 Ak, mærkte du, hvor godt det er at lande
I Paradis, hvor Glæden er saa sød,
Du skulde snart al Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til Jesu Blod og Død!
Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

6 Ak, vilde du nu en for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Strid,
Hvor skulde du af Jesu Naade fange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid!
Ak, hilken Hvile Sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge?
Det gjælder jo din egen sjæle-Tarv,
Det er saa haardt i Helved at ligge,
Men, o hvor sødt at tage Himlens Arv!
Ak, hvilken evig Fryd du sik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

8 Ak, kunde du–du kunde, om du vilde–
Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat!
Nu kan det ske, nu, før det er forsilde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat.
Ak, hvilken Glæde Jesus fik,
Om du begyndte nu i dette Øieblik!

Text Information
First Line: Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Tiende Søndag efter Trinitatis; Tenth Sunday after Trinity Sunday; Bodspsalmer (1 more...)
Notes: Mel. Af Kjærlighed, min Ven; Eller: Ak, vidste du, som gaar i Syndens Lænke; Author/Translator from index: Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.