Svenska Psalm-Boken af År 1819: förenad med Koral-bok och Svenska messan med körer för sopran-, alt-, tenor- och basröster

Editor: J. H. Thomander, P. Wieselgren
Publisher: The Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago, 1892
Denomination: Swedish Evangelical Lutheran Augustana Synod in North America
Language: Swedish
Notes: Link to page scans. Includes "Högtids- Och Missionspsalmer," 1892 (#501-530)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
482Mina ögen snart sig lycka
483En fridens ängel ropar: kom![En fridens ängel ropar: kom]
484Så skön går morgonstjernan fram
485Herre! når skall jag dig skåda!
486I himmelen, i himmelen[I himmelen, i himmelen]
487I hoppet sig min frälsta själ[I hoppet sig min frälsta själ]
488Snart ligger bojan krossad
489Kom, jordens barn! eho du är
490Så vandre vi all verldens väg
491Kommer till en fader åter
492Nu tystne de Klagande ljuden[Nu tystne de Klagande ljuden]
493Säll du som menlös fann din graf
494Stanna, ungdom! och hör till
495Så hvila i välsignelse
496Vaken upp! en stämma bjuder
497O menska! till en Fader kom[O menska! till en Fader kom]
498En dag skall uppgå för vår syn[En dag skall uppgå för vår syn]
499En gång dö och sedan domen
500Du, som fromma hjertan vårdar
501Börjadt är vårt kyrkoår
502Hell morgonstjerna! mild och ren
503Lof ske dig, Krist! vår konung båld
504Si, månget land, i mörkrets djup nyse fångret
505Själ och tunga må röras
506Statt upp, var ljus, ditt ljus är när!
507Jesus går den tunga stråten
508Ett lam här går sin tunga stig
509Gråt ej öfver Jesu smärta
510Oanlet blekt och blodigt
511Si Kristus låg i dödens band
512Min Jesus lefvar, jag skall jefva
513O segerhjelte underbar
514O Helge Ande, Herre god!
515Vår Gud är oss vår fasta borg
516Ej den plantering frodas skall
517O morgonrodnad! helga ljus
518Jag har ett blomster känna lärt
519Gud är vär starkhet och vårt stöd
520Sion fruktar ingen farn
521Upp kristna folk och hör det rop
522Så lång som hafvets bölja går
523Omkring vår jord
524Hedningarnes fullhet stundar
525O du, Guds lam, som gjutit
526Jesu! dig i nåd förbarma
527Upp, var ljus, ty ljuset lyser
528Utt ditt namn jag döpt är vorden
529O Jesu, du som kom, att fallna menskor frälsa
530Bevara Gud vårt fosterland

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.