Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet

Publisher: Evangelisten Publ. Society's forlag, Chicago, Ill., 1906
Language: Norwegian
Notes: 512 hymns; 19 Korafdeling (Choir pieces)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
201Naar paa livets bølger du har stormveil[Naar paa livets bølger du har stormveil]
202Kom, lad os nu forenes her[Kom, lad os nu forenes her]
203En kostbar skat jeg fundet har[En kostbar skat jeg fundet har]
204Op, alle, som paa jorden bor[Op, alle, som paa jorden bor]
205Salig forvisning, Jesus er min![Salig forvisning, Jesus er min!]
206Kom I, som elsker Gud[Kom I, som elsker Gud]
207Jeg vil synge om den sandhed[Jeg vil synge om den sandhed]
208Jeg ved, at min gjenløser lever[Jeg ved, at min gjenløser lever]
209Lover den herre, den mægtige konge med ære[Lover den herre, den mægtige konge med ære]
210Dig, Jesus, jeg elsker, jeg ved, du er min[Dig, Jesus, jeg elsker, jeg ved, du er min]
211Kan du synge den nye sangen[Kan du synge den nye sangen]
212Du ømme faderhjerte[Du ømme faderhjerte]
213Sangen om Jesus, o, syng den igjen[Sangen om Jesus, o, syng den igjen]
214Der er solskin i min sjæl idag[Der er solskin i min sjæl idag]
215Gud ske lov, Guds barn jeg er[Gud ske lov, Guds barn jeg er]
216Forsonet Kristus har min synd[Forsonet Kristus har min synd]
217O salighed, som Herren kjær[O salighed, som Herren kjær]
218Syng høit, min sjæl, om Jesu død![Syng høit, min sjæl, om Jesu død!]
219Jeg vist ikke burde gaa og sørge[Jeg vist ikke burde gaa og sørge]
220Med fryd jeg stemmer i [Med fryd jeg stemmer i]
221Vi priser dig, Gud, for din enbaarne søn[Vi priser dig, Gud, for din enbaarne søn]
222Min Gud, o hvor sødt at faa helt være din![Min Gud, o hvor sødt at faa helt være din!]
223Du, som lever troeslivet[Du, som lever troeslivet]
224Syng af fryd, du Kristi brud[Syng af fryd, du Kristi brud]
225O, Gud ske lov, at jeg er fri nu bleven[O, Gud ske lov, at jeg er fri nu bleven]
226O, nu vil jeg synge en frydefuld sang[O, nu vil jeg synge en frydefuld sang]
227Ved ham, fra hvem vor frelse kom[Ved ham, fra hvem vor frelse kom]
228Saa hav nu, sjæl, et freidigt mod[Saa hav nu, sjæl, et freidigt mod]
229Synger, søskende, paa færden[Synger, søskende, paa færden]
230Burde jeg ei være glad[Burde jeg ei være glad]
231Takker Herren; thi hans godhed Varer i al evighed[Takker Herren; thi hans godhed Varer i al evighed]
232Zion, syng, du er Jesu brud[Zion, syng, du er Jesu brud]
233Nu lover Herrens navn[Nu lover Herrens navn]
234Jesus er min glædes solskin[Jesus er min glædes solskin]
235O, den glæde, som bli'r vor[O, den glæde, som bli'r vor]
236Op, min sjæl, at Herren love[Op, min sjæl, at Herren love]
237Nu er jeg glad og lyk'lig[Nu er jeg glad og lyk'lig]
238O, fryder eder derfor, Jesu venner[O, fryder eder derfor, Jesu venner]
239O, at jeg kunde min Jesus prise[O, at jeg kunde min Jesus prise]
240Er det sandt, at Jesus er min broder?[Er det sandt, at Jesus er min broder?]
241Halleluja, stem i en sang[Halleluja, stem i en sang]
242Gud ske lov, min sjæl er frelst[Gud ske lov, min sjæl er frelst]
243Dig glæd, Guds barn, o, dig glæd og sing[Dig glæd, Guds barn, o, dig glæd og sing]
244Lover nu Herren; thi Herren at love[Lover nu Herren; thi Herren at love]
245Jesus, dit navn vil jeg prise[Jesus, dit navn vil jeg prise]
246O, at med tusen tungers lyd[O, at med tusen tungers lyd]
247Vor faste klippe Herren er[Vor faste klippe Herren er]
248Hvor godt det er at kaste faa[Hvor godt det er at kaste faa]
249Ved korsets fod hos Jesus[Ved korsets fod hos Jesus]
250Frelser, led mig, at jeg ei[Frelser, led mig, at jeg ei]
251Mit hjerte nu synger en sang[Mit hjerte nu synger en sang]
252Se i nødens dage[Se i nødens dage]
253Naar at livets storme raser[Naar at livets storme raser]
254Tryggere kan ingen være[Tryggere kan ingen være]
255O, jeg kjender en vraa[O, jeg kjender en vraa]
256Min framtids dag er lys og lang[Min framtids dag er lys og lang]
257O, kast kun din omsorg paa Herren[O, kast kun din omsorg paa Herren]
258Jesus lever, Jesus lever Og kan ei forandre sig[Jesus lever, Jesus lever Og kan ei forandre sig]
259Her mangen sukker med ængst'ligt hjerte[Her mangen sukker med ængst'ligt hjerte]
260Naar vi vandrer med Gud[Her mangen sukker med ængst'ligt hjerte]
261Tryg i Jesus, klippen høie[Tryg i Jesus, klippen høie]
262Jeg hviler tryg paa klippen[Jeg hviler tryg paa klippen]
263Kun udi Jesus findes der lykke[Kun udi Jesus findes der lykke]
264Jesus, du min sjælehyrde[Jesus, du min sjælehyrde]
265Hvor jeg gaar, i skove, bjerge og dale[Hvor jeg gaar, i skove, bjerge og dale]
266Gud, vor Gud og fader kjær[Gud, vor Gud og fader kjær]
267Hvorsomhelst med Jesus jeg kan sikkert gaa[Hvorsomhelst med Jesus jeg kan sikkert gaa]
268Jeg glæde fandt i sorgen[Jeg glæde fandt i sorgen]
269Vi ofte her betages[Vi ofte her betages]
270Guds navn er en klippe i nøden[Guds navn er en klippe i nøden]
271Du evige klippe, hos dig er der ly[Du evige klippe, hos dig er der ly]
272Store løfter Gud har givet[Store løfter Gud har givet]
273Hviliket fællesskab, hvilken glæde stor![Hviliket fællesskab, hvilken glæde stor!]
274Det kors, han mig gav, kan vel trykke[Det kors, han mig gav, kan vel trykke]
275Under naadevingens ly[Under naadevingens ly]
276Men hvorfor ver græde[Men hvorfor ver græde]
277Velt alle dine veie[Velt alle dine veie]
278Under hans vinger i tryghed jeg dvæler[Under hans vinger i tryghed jeg dvæler]
279Hvo ene lader Herren raade[Hvo ene lader Herren raade]
280Stille, o vær stille[Stille, o vær stille]
281Stolende paa løfterne, some Kristus gav[Stolende paa løfterne, some Kristus gav]
282Sikker i Jesu arme[Sikker i Jesu arme]
283Hvor fast er den grundvold[Hvor fast er den grundvold]
284Se, Herren er min hyrde[Se, Herren er min hyrde]
285Ræk op din haand til Jesus[Ræk op din haand til Jesus]
286Sørg, o kjære fader du[Sørg, o kjære fader du]
287Vor Gud, han er saa fast en borg[Vor Gud, han er saa fast en borg]
288Se, korset, det staar fast[Se, korset, det staar fast]
289Hjertens Jesus, i dit hjerte[Hjertens Jesus, i dit hjerte]
290Ved Jesu hjerte er der lunt[Ved Jesu hjerte er der lunt]
291Jeg hviler nu saa glad i ro[Jeg hviler nu saa glad i ro]
292Ned fra det himmelske høie[Ned fra det himmelske høie]
293Hold dig til klippen, dyrtkjøbte sjæl[Hold dig til klippen, dyrtkjøbte sjæl]
294Jeg har en vraa i Jesu hjerte[Jeg har en vraa i Jesu hjerte]
295O Gud, al sandheds kilde[O Gud, al sandheds kilde]
296Vi kommer igjen i Jehovas navn[Vi kommer igjen i Jehovas navn]
297Guds folk paa reise er[Guds folk paa reise er]
298Staa op og strid for Jesus[Staa op og strid for Jesus]
299Nu kan jeg læse klart min ret[Nu kan jeg læse klart min ret]
300O, hvor saligt at faa vandre[O, hvor saligt at faa vandre]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.