Fridsroester Sangbok foer Vaeckelsemoeten, Boenemoeten, Ungdomsmoeten, Soenddagsskilan och Hemmet

Publisher: Swedish Baptist General Conference, Chicago, Ill., 1910
Denomination: Swedish Baptist General Conference of America
Language: Swedish
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d201Soek att bli god, soek att bli sann
d202Stilla som en fl'kt fran Gud
d203Stundom vaart hj'rta tynges af noed
d204Tacks'gelsens offer vi bringa med froejd
d205Tag mitt hj'rta, fader, tag det
d206Tala ett ord om Jesus
d207The Master has need of brave hearts
d208There is a land, not far away
d209There's a city of light, where there cometh no night
d210Though dark the night and clouds look black
d211Though the angry surges roll On my tempest driven soul
d212Till det h'rliga land med min tanke jag gaar
d213Till Jesus kommo barnen smaz
d214Till strid det b'r. Trumpeten skallar vida kring
d215T'nk, hvilken undervbaar nad af Gud
d216To the sinners' friend and Savior
d217Today the Savior calls, ye wanderers come
d218Troget under veckans lopp
d219'Twas in an upper chamber
d220Underbar k'rlek sa stor
d221Ung och glad jag 'r
d222Ungdom i v'rlden lek ej din
d223Upp till kamp och strid
d224Uti bibeln fins en skatt
d225Vaar skola signa, Gud
d226Vack upp oss, Gud, vaar Gud
d227Var konung i hoejd
d228Vet Jesus allt, n'r os'gligt ve
d229V'gen, som [bred] jag vandrat har
d230Vi bo ej h'r, vi blott h'r nere g'sta
d231Vi, en liten skara barn
d232Vi 'ro [v'l] ringa och svaga och smaa
d233Vi samlas, vi samlas, och lofsangen gar
d234Vid Siloams vaag saa ren och sval
d235Vill du fraan syndboerdan tung goeras fri
d236Vill du lefva helt foer Jesus
d237V'lkomna till oss var
d238What can wash away my sin [sins] [stain]
d239When to the Lord I came
d240When we get home how sweet 'twill be

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.