So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Kirkesalmebog

Editor: Magnus B. Landstad
Publisher: Frikirkens Boghandel, Minneapolis , 1911
Denomination: Lutheran hymnals (general)
Language: German
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d501O kommer hid fra alle land
d502O Krist, du sande lys og vei
d503O kristenhed, i nattens stund
d504O kristne, I som tr'de
d505O lad din Aand nu med os v're
d506O Lue fra Guds kj'rlighed
d507O meer end sterke Hoevedsmand
d508O menneske, som tror og ved
d509O Mennesker bereden
d510O min Sj'l, du gaar og vanker
d511O Naadens Sol og S'de
d512O salig den, Guda ord har hoert
d513O se, hvor lifligt det dog er
d514O seirrige frelsermand
d515O Sj'l, hvor blev de gode Ord
d516O Sj'l, som har kjendt og erfaret
d517O Sj'lehyrde, Gud og mand
d518O Sj'leven, O Herre Jesu Krist
d519O soede Gud, din Kj'rlighed
d520O store Gud, din kj'rlighed
d521O store Gud, vi lova dig
d522O store Konge, Davids Soen
d523O Syndere, bet'nker Dog hvilken farlig Sag
d524O syndig Flok, hvo er det, som
d525O t'nk, naar engang samles skal
d526O vaagner op af verdins droemme
d527O vi arme Synd're
d528O vilde du bet'nke
d529O Vongaardsman, du fromme hjerte Gud
d530O,kj're sj'l, fald ydmyg ned
d531Om Salaighed og Gl'de
d532Op al den ting, som Gud har gjort
d533Op alle Folk paa denne Jord
d534Op alle, som paa Jorden bor
d535Op, gl'des alle, gl'des nu
d536Op hjerte, hu, op sj'l og sind
d537Op, I Kristne, ruster eder
d538Op, sj'l, bryd soevnen af
d539Op soedeste Sang
d540Op, thi dagen nu fremgbryder
d541Op, vaag og bed
d542Op, Zions v'gtre, sover ei
d543Ophold os Gud og Fader Stor
d544Oploeft dit syn, o kristen sj'l
d545Opstanden er den Herre Krist
d546Ordets L'rdom, Boen og Sang
d547Os er idag en frelser foed
d548Os er idag en frelser foed
d549Over alle Jordens Lande
d550Over Kedron [Cedron] Jesus treadeth
d551Overmaade fuld af Naade
d552Paa Berget, har nu Jesus endt
d553Paa denne Dag vi se Guds Soen
d554Paa Gud alene Jeg haver sat min lid
d555Paa hans Kors Pilatus skriver
d556Paa Herrens Tempel bygges
d557Paa Hesu doed og blodig' Saar
d558Paa Jorden er en liden Hjord
d559Paaskenmorgen slukker sorgen
d560Pengene, som Judas sl'ngte
d561Rettens spir nu [det] alt er br'kket
d562Rind nu op i Jesu navn
d563Saa from og God min hyrde Jesus er
d564Saa laangt som Himlens Helving naar
d565Saa sandt jeg lever siger Gud
d566Saa skal da mammon vige
d567Saa skal dog Satans rige
d568Saa vidt som solens straaler stige
d569Saa vil vi nu sige hverandre farvel
d570Saal'nge du har Maal og Mund
d571Salig er de doede hine
d572Salig er den mand, som ikke
d573Saligheden er os n'r
d574Sankt Peter faldt for Kristo ned
d575Satan skal stoevet tr'des
d576Se hvor Jesus allevegne
d577Se, hvor nu Jesus tr'der
d578Se, jeg er med blandt deres Tal
d579Se solens skoenne lys og pragt
d580Send mig vinger, v'r nu snar
d581Ser jeg mig i Verden om
d582Skal Kj'rlighed sin Proeve staa
d583Skulde jeg min Gud ei prise
d584Slaar sammen alle h'nder
d585Slukt er dagens lyse flammer
d586Soede Jesu, Festens Fyrste
d587Soede Jesu, kom at roere
d588Soede Jesus, gl'dens kilde
d589Soede Jesus [Jesu], vi er her, paa dig og dit ord
d590Soede Synd, du Vellyst-Engel
d591Soerg, o kj're Fader du
d592Soergendes Husvaler
d593Soerger du endnu, min Sj'l
d594Soerger ei for dem, som sove
d595Solen paa Himmelen lukked sit Oeie
d596Som den gyldne Sol frembryder
d597Som toerstige Hjort monne skrige
d598Sorgen og Gl'den de vandre tilhobe
d599Sortnet var den gyldne Sol
d600Sov nu, mit Barn, saa soedelig

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us